Indskrevne studerende

På denne side finder du de seneste opgørelser over indskrevne studerende på det tidligere Professionshøjskolen UCC's uddannelser.

 Antallene af indskrevne studerende er fordelt på uddannelsessted, samt år og sæson (forår/vinter) for forventet afslutning af uddannelse.

 

Antal indskrevne studerende fordelt på campusser

Primo september 2017 var der indskrevet følgende antal studerende (på både grund- og videreuddannelser) på UCC:
- Campus Carlsberg, København: ca. 9.630 
- Campus Nordsjælland, Hillerød: ca. 2.500
- UCC Bornholm, Rønne: ca. 270
- UCC Aarhus: ca. 45