Studietid, fuldførelse og frafald

På denne side finder du de seneste opgørelser over studietid, fuldførelse og frafald på det tidligere UCC's professionsbacheloruddannelser.

Opgørelserne er baseret på tal fra vores studieadministration, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Statistik og opdateres en gang årligt.