Beskæftigelse og overgang til anden uddannelse

På denne side finder du en opgørelse over beskæftigelsesprocenten for det tidligere UCC's dimittender.

Beskæftigelsesgraden for professionsbachelorer uddannet fra det tidligere UCC opgøres på baggrund af statistik fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Rapporten herunder inkluderer både en oversigt over overgangen til beskæftigelse samt til anden uddannelse for dimittender fra det tidligere UCC's professionsbacheloruddannelser: