Informationsmaterialer om UCC

På denne side finder du en liste med beskrivelse af en række udgivelser, der fortæller om Professionshøjskolen UCC, institutionens uddannelser mv. Udgivelserne kan downloades som pdf-fil eller rekvireres fra kommunikationsafdelingen.

Beskrivelse

PDF-fil

Forsidebillede

Inspiration til skoleudvikling

Skolens kerneopgave er under konstant udvikling. Lærere, pædagoger, skoleledelser og forvaltninger efterspørger nye kompetencer til at løse de nye opgaver, og i dette katalog finder du inspiration til problemløsningen.

Inspiration til udvikling af skolen (pdf)

Forsiden på UCCs inspirationskatalog om skoleområdet for 2017-2018

Inspiration til udvikling af dagtilbud

Der stilles nye krav til dagtilbudsområdet i disse år. Der er skærpet fokus på kvalitet i det pædagogiske arbejde, nye ledelsesformer og overgange i børns liv. I dette inspirationskatalog finder du UCC's bud på hvordan man sikrer et godt børneliv i daginstitutioner.

Inspiration til udvikling af dagtilbud (pdf)

Forsiden på kataloget om dagtilbudsinspiration for 2016-2017

 

Inspiration til udvikling af social- og specialområdet

I UCC’s katalog over kurser og uddannelse inden for det social- og specialpædagogiske område finder du et bredt udvalg af aktuelle kurser og diplommoduler, som er relevante for blandt andet socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, SOSU-assistenter, talepædagoger, PPR-medarbejdere, pædagoger, lærere, medhjælpere og ledelse inden for social- og specialområdet.

Inspiration til udvikling af social- og specialområdet (pdf) Forsiden på UCCs inspirationskatalog om udvikling af social- og specialområdet

Grundskolekatalog

2019-2020
I KP's kursus- og uddannelseskatalog finder du et bredt udvalg af aktuelle og relevante undervisningsfag (linjefag), diplomuddannelser, kurser, konferencer og eksempler på uddannelsesforløb til skoler, skoleledelser, lærere og pædagoger i og omkring skolen.

PDF iconKurser og uddannelser 2019-2020 (pdf) Forsiden af grundskolekataloget 2019-20

Grundskolekatalog

2018-2019
I UCC's kursus og uddannelseskatalog finder du et bredt udvalg af aktuelle og relevante undervisningsfag (linjefag), diplomuddannelser, kurser, konferencer og eksempler på uddannelsesforløb til skoler, skoleledelser, lærere og pædagoger i og omkring skolen.

PDF iconKurser og uddannelser 2018-2019  (pdf)

To drenge arbejder koncentreret i skolen

Brochure om UCC's uddannelser

På UCC kan du læse til lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, tegnsprogstolk, tekstilformidler eller pædagogisk assistent (PAU)

Uddannelsesbrochure 2017 (pdf)

Forsiden på UCCs uddannelsesbrochure for 2017

Årsrapport 2016

Årsrapporten beskriver i hovedtræk UCC's virksomhed og de væsentligste resultater, som er opnået i løbet af året. Udgivet i april 2017.

Årsrapport 2016 (pdf) Forsiden på UCCs årsrapport for 2016

Fra Viden til Velfærd 2017

I denne publikation kan du læse om en række af UCC's igangværende og afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter. Publikationen er udgivet i juni 2017.

Fra Viden til Velfærd 2017 (pdf) Forsiden af rapporten Fra Viden til Velfærd

Kort og godt om UCC

UCC er en af Danmarks største udbydere af lærer- og pædagoguddannelser og efter og videreuddannelser inden for vores felt.

Kort og godt om UCC (pdf)

Forside af UCC Kort og godt

UCC at a glance

UCC is one of Denmark’s largest suppliers of teacher educations, social educations, and postgraduate and supplementary diplomas in those fields.

UCC at a glance (English) (pdf)

Forsiden fra hæftet UCC at a glance