Særskilte delstrategier

I forlængelse af Strategi for Professionshøjskolen UCC er der udarbejdet særskilte delstrategier for en række af de prioriterede indsatsområder. Strategierne indgår i det tidligere UCC’s samlede strategiske grundlag og udmøntes som sådan gennem organisationens forretningsstrategier for uddannelsesprogrammer og afdelinger.

Her kan du se de enkelte delstrategier: