Udviklingskontrakt

Professionshøjskolen UCC og uddannelses- og forskningsministeren indgik en udviklingskontrakt for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017.
Formålet med udviklingskontrakten var at fremme synlighed om det tidligere UCC’s strategiske udvikling i forhold til en række samfundsmæssige udfordringer. Udviklingskontrakten skal ses i sammenhæng med det tidligere UCC’s strategiske grundlag for 2014-2017.

Udviklingskontraktens indhold

Udviklingskontrakten for 2015-17 indeholder i alt otte mål.
Uddannelses- og forskningsministeren har udmeldt fem mål for uddannelsesinstitutionerne:

  • Bedre kvalitet i uddannelserne
  • Større relevans og øget gennemsigtighed
  • Bedre sammenhæng og samarbejde
  • Styrket internationalisering
  • Øget regionalt vidensamarbejde

Det tidligere UCC har derudover opstillet tre selvvalgte mål:

  • Styrket forsknings- og udviklingsbasering
  • Styrket digital læring
  • Understøttelse af folkeskolereformen

Resultatlønskontrakt og rektors løn

Rektors løn udgør pr. januar 2017 1.424.937 kr. årligt. Lønnen består af følgende dele: grundløn, tillæg, åremålstillæg og pension. Rektors resultatlønskontrakt har en ramme på 165.000 kr. for perioden 1. januar 2017 - 30. november 2017.