Udviklingskontrakt

Professionshøjskolen UCC og uddannelses- og forskningsministeren indgik en udviklingskontrakt for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017.
Formålet med udviklingskontrakten var at fremme synlighed om det tidligere UCC’s strategiske udvikling i forhold til en række samfundsmæssige udfordringer. Udviklingskontrakten skal ses i sammenhæng med det tidligere UCC’s strategiske grundlag for 2014-2017.

Udviklingskontraktens indhold

Udviklingskontrakten for 2015-17 indeholder i alt otte mål.
Uddannelses- og forskningsministeren har udmeldt fem mål for uddannelsesinstitutionerne:

  • Bedre kvalitet i uddannelserne
  • Større relevans og øget gennemsigtighed
  • Bedre sammenhæng og samarbejde
  • Styrket internationalisering
  • Øget regionalt vidensamarbejde

Det tidligere UCC har derudover opstillet tre selvvalgte mål:

  • Styrket forsknings- og udviklingsbasering
  • Styrket digital læring
  • Understøttelse af folkeskolereformen

Resultatlønskontrakt og rektors løn

Rektors løn udgør pr. januar 2017 1.424.937 kr. årligt. Lønnen består af følgende dele: grundløn, tillæg, åremålstillæg og pension. Rektors resultatlønskontrakt har en ramme på 165.000 kr. for perioden 1. januar 2017 - 30. november 2017.

Afrapportering på resultatlønskontrakt for rektor for Professionshøjskolen UCC 2017

Afrapportering på resultatlønskontrakt for rektor for Professionshøjskolen UCC 2017

Afrapportering på resultatlønskontrakt for rektor for Professionshøjskolen UCC 2017

Afrapportering på resultatlønskontrakt for rektor for Professionshøjskolen UCC 2017

Afrapportering på resultatlønskontrakt for rektor for Professionshøjskolen UCC 2017