Strategi

Strategi for Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole har valgt en strategisk retning, der skal løfte kvaliteten af undervisningen. Den peger ind i hjertet af vores uddannelser og aktiviteter, og den omfavner nogle af de bedste træk ved det tidligere UCC og det tidligere Metropol. Læs vores strategi 2019-2023:

Det tidligere UCC's strategiske grundlag

Det tidligere UCC’s strategiske grundlag består af:

Strategi for Professionshøjskolen UCC 2014-2017

Strategi for Professionshøjskolen UCC 2014-2017 angiver retningen for det tidligere UCC's prioriteringer i de kommende år. Strategien har fokus på organisationens uddannelsesudvikling og sikrer strategisk sammenhæng på tværs af uddannelsesprogrammer og fællesafdelinger.

Strategi for Professionshøjskolen UCC 2014-2017 omsættes sammen med organisationens øvrige strategiske grundlag i forretningsstrategier for de enkelte uddannelsesprogrammer og fællesafdelinger.

Forretningsstrategierne revideres løbende og minimum én gang årligt, og den strategiske proces er dermed dynamisk tænkt som gentagne implementeringsbølger hen over en fireårig periode. Hver ny bølge af forretningsstrategier udmønter løbende justeringer i det strategiske grundlag og grundfæstes i evalueringen af den foregående. Der bygges altså hele tiden oven på den tænkning og de resultater, som går forud.