Faglige miljøer

I forbindelse med UCC’s indflytning på Campus Carlsberg i august 2016, har UCC etableret faglige miljøer.

Faglige miljøer er en organisering, der omfatter undervisere, konsulenter og forskere. De faglige miljøer består således af medarbejdere fra UCC’s forskellige professionsbacheloruddannelser, videreuddannelsen samt Forskning og Udvikling.

VISION

UCC sætter fagligheden i centrum. Ved at sammentænke og anvende kompetencer på tværs af grunduddannelse, videreuddannelse og forskning skal de faglige miljøer bidrage til at styrke vores videngrundlag, uddannelser og de konsulentydelser, vi løbende udvikler til professionsfeltet.

Det er vores ambition at styrke kvaliteten af UCC’s opgaveløsning og at udvikle en fleksibel og aftagerorienteret organisation. De faglige miljøer skal bidrage til løsningen af de samfundsmæssige udfordringer, som professionerne møder – nu og i fremtiden.

Vores perspektiv for udviklingen af faglige miljøer er at integrere uddannelse og anvendelsesorienteret forskning, som det kendes fra de europæiske Universities of Applied Sciences (UAS). Det betyder, at vi i UCC arbejder med fokus på en tæt integration af professionsbacheloruddannelserne, videreuddannelse, anvendelsesorienteret forskning samt professionernes praksis.

Målsætninger

De faglige miljøer spiller en vigtigt rolle som understøttende for det, der var grundlaget ved estableringen af selve professionsskolerne - nemlig at styrke sammenspillet mellem grunduddannelse, videreuddannelse og forskning med henblik på professionsudvikling.

De faglige miljøer har såleledes som hovedformål at bidrage til professionsudvikling på UCC’s faglige områder. Det gør de ved at sætte fagligheden i centrum og dermed bidrage til:

 • Et styrket videngrundlag for grunduddannelser, videreuddannelse og forskning gennem samarbejde om opgaver og aktiviteter.
 • Understøtte uddannelsesudvikling. De faglige miljøer har gennem samarbejde på tværs af uddannelser og forskning mulighed for at bidrage til at kvalificere arbejdet og bidrage til udvikling af nye initiativer.
 • Understøtte forretningsudvikling. De faglige miljøer skal bidrage til, at uddannelserne og forsk-ningen imødekommer efterspørgslen hos aftagere og samarbejdspartnere i forhold til professi-onsfeltets udvikling

Ramme

Følgende er kendetegnende for et fagligt miljø:

 • ​Et fagligt miljø afgrænses tematisk
 • Et fagligt miljø er tværprofessionelt og går på tværs af linjeledelsen, dvs. på tværs af grunduddannelser, videreuddannelse og forskning
 • Et fagligt miljø er samlet i fysiske og virtuelle rammer med undervisere, forskere og konsulenter
 • Et fagligt miljø arbejder på opdrag fra ledelsen
 • Faglige miljøer er dynamiske og kan justeres og nye kan opstå
 • De faglige miljøer​ vil udvikle sig i forskellige tempi

 

UCC's 16 faglige miljøer

 • Dansk, sprog og kommunikation
 • Design og æstetik
 • Didaktik og læring
 • Digitalisering og læring
 • Diversitet og inkluderende fællesskaber
 • Fremmedsprog
 • Læring og udvikling
 • Organisation og ledelse
 • PAU og AMU
 • Praktik og praksissamarbejde
 • Samfund og kultur
 • Science
 • Sundhed
 • Sundhedspædagogik, krop og rehabilitering
 • Sundhedsteknologi og digitalisering
 • Videnskabsteori og metode ​​

Du kan læse mere om de faglige miljøer her: