Organisation

I forbindelse med fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol undergår institutionen en række organisatoriske forandringer. Du kan finde mere information om organisationen på denne side.

Struktur

Vi er organiseret med en bestyrelse, en direktion, tre fakulteter og to direktørområder:

  • Det Lærerfaglige Fakultet
  • Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet
  • Det Sundhedsfaglige Fakultet
  • Videreuddannelsesområdet
  • Ressourceområdet

Herudover har vi en stabsfunktion til direktionen, der samler ledelsesbetjening, kommunikation, kvalitetsarbejde og analyse.

Bestyrelsen er professionshøjskolens øverste myndighed. Den daglige ledelse varetages af direktionen, som består af rektor, tre dekaner samt to direktører:

Det tidligere UCC udbyder syv forskellige professionsbacheloruddannelser:

Herudover udbyder vi en bred vifte af diplomuddannelser og kurser. Dertil har vi en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, der understøtter vores uddannelser og professioner.

Du kan løbende finde mere information om organiseringen på den midlertidige hjemmeside for Københavns Professionshøjskole: