Organisation

UCC er organiseret i campusser, direktørområder og faglige miljøer. Læs om dem alle her.

Struktur

UCC er organiseret med en bestyrelse, en direktion og tre direktørområder:

  • Området for pædagoguddannelse og sundhedsuddannelse
  • Området for læreruddannelse, formidling, forskning og udvikling
  • Ressourceområdet

Herudover har vi en stabsfunktion til direktionen, der samler ledelsesbetjening, kommunikation og forretningsudvikling og analyse.

UCC’s bestyrelse er professionshøjskolens øverste myndighed. Den daglige ledelse varetages af direktionen, som består af rektor, to uddannelsesdirektører samt en ressourcedirektør:

UCC udbyder syv forskellige professionsbacheloruddannelser:

Herudover udbyder UCC en bred vifte af diplomuddannelser og kurser. Dertil har vi en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, der understøtter vores uddannelser og professioner.

Samarbejde på tværs

Et centralt element i UCC's organisation er vores 16 faglige miljøer, der går på tværs af professionsbacheloruddannelser, videreuddannelse og forskning. Ved at sammentænke og anvende kompetencer på tværs af grunduddannelse, videreuddannelse og forskning bidrager de faglige miljøer til at styrke vores videngrundlag, uddannelser og de konsulentydelser, vi løbende udvikler til professionsfeltet.

Med andre ord arbejder vi i UCC med en tæt integration af professionsbacheloruddannelse, videreuddannelse, anvendelsesorienteret forskning samt professionernes praksis.

Organisationsstrukturen understøtter UCC’s proces med at samle vores aktiviteter i tre campusmiljøer.