Mia Fihl Jeppesen

  • Lektor
  • Videreuddannelsen

    Programmet Ledelse og Organisation

E-mail: 

Telefon: 

4189 8642