Ingrid Kristine Skovgaard Andersen

  • Biblioteks- og udstillingskoordinator, prak./mus.
  • Center for Undervisningsmidler

    Campus Carlsberg

E-mail: 

Telefon: 

4189 7373

Præsentation

Pædagogisk konsulent med ansvar for rådgivning og vejledning i valg og brug af læremidler

Primære arbejdsområder

Områdekonsulent for Levende Musik i Skolen- skolekoncerter i region Hovedstaden, Medlem af koordinationsgruppen for Danmarks Læringsfestival, fokus på billedkunst, musik og kristendomskundskab, samarbejde med skolebibliotekarer

Andre arbejdsområder

Koordinator for læremiddelsamlingen og udstillinger

Uddannelser

  • Master i ledelse og organisationsforandringer . Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmark
  • Lærer. Statsseminariet på Emdrupborg, Danmark - 1978

Organisatoriske kompetencer

  • Networking - Flere års erfaring
  • Fundraising - Flere års erfaring
  • Ledelse - Flere års erfaring