Helle Rasmussen

  • Studieadministrativ sagsbehandler
  • Administration

    Den Fælles Studieadministration

E-mail: 

Telefon: 

4189 8080

Præsentation

Studiesekretær

Primære arbejdsområder

Studieadministration, eksamensplanlægning, administrative opgaver forbundet med klinisk undervisning,

Andre arbejdsområder

STÅ-indberetninger, administrative opgaver forbundet med internationalisering,

Sprogkundskaber

  • Engelsk - Øvet