Henrik Rander

  • Chefkonsulent
  • Videreuddannelsen

    Programmet Ledelse og Organisation

E-mail: 

Telefon: 

4189 7197