Eva Rønn

  • Lektor, matematik
  • Læreruddannelsen

    Campus Carlsberg

  • Forskning og Udvikling

    Campus Carlsberg

E-mail: 

Telefon: 

4189 7583