Anne Boie Johannesson

  • Gymnasiekonsulent
  • Center for Undervisningsmidler

    Campus Carlsberg

E-mail: 

Telefon: 

4189 8114

Præsentation

Gymnasiekonsulent og gymnasielærer i kemi og dansk

Primære arbejdsområder

It-didaktik Flipped learning Kollaborativ skriftlighed Naturvidenskab og dansk Elevaktivering og undervisningsdifferentiering Kreativ skriftlighed og rettestrategier Biotek-udlån Hjemmesideredaktør 

Dokumenter 2013.
Artikel 2014. Emneord: innovativ undervisning
Dokumenter 2012. Emneord: web 2.0
Bog 2015. Emneord: naturvidenskabelige fag
Artikel 2013. Emneord: folkeskolen
Dokumenter 2013. Emneord: undervisningsteknologi
Artikel 2013. Emneord: naturvidenskabelige fag
Artikel 2014. Emneord: naturvidenskabelige fag
Artikel 2015. Emneord: samarbejde
Dokumenter 2012. Emneord: didaktik
Master 2011. Emneord: praksisfællesskab

Uddannelser

  • Cand. scient - kemi og dansk. Københavns Universitet, Danmark - 2000

Fagligt kompetencegivende videreuddannelser

  • Master MIL - IKT og læring. AAU, Danmark - 2013