Personalepolitik

Personalepolitikken er udtryk for tidligere UCC’s værdier og holdninger til centrale spørgsmål på personaleområdet. Personalepolitikken er udformet af Personalepolitisk Udvalg under hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og godkendt i HSU i den 18. marts 2016.

Tidligere UCC's personalepolitik er en fælles ramme til styrkelse og præcisering af den gensidige forventningsafstemning og samarbejdsrelationerne mellem alle medarbejdere i organisationen – uanset rolle, faglighed eller organisatorisk indplacering.