Didaktik og Læringsrum

Der er høje forventninger til lærere og pædagogers arbejde med børns læring og udvikling – både fra den enkelte borger og fra de offentlige og private arbejdsgivere.

Forskningsprogrammet Didaktik og Læringsrum forsker i lærere og pædagogers arbejde med børns læreprocesser. Arbejdet i programmet er organiseret i tre forskningssatsninger:

I forskningsprogrammet producerer vi viden, der kan bidrage til udvikling af praksis i skoler og dagtilbud i spændingsfeltet mellem politiske krav, professionalitet og et godt og inspirerende hverdagsliv for alle børn.

Vores blik på læreprocesser er altid kontekstuelt eller relationelt – og aldrig udelukkende psykologisk eller individuelt. Konteksten kan i vores konkrete projekter være fx kultur, politiske styringsredskaber, nye teknologier eller rum i arkitektonisk forstand.

Et godt og lærerigt hverdagsliv for alle børn

Det gode dagtilbud og den gode skole sikrer vores børns muligheder for at tilegne sig faglig viden og demokratisk dannelse samt retten til at udfolde sig selv på egne og på kollektivets præmisser. Gennem vores forskning udvikler vi viden om, hvilken pædagogisk og didaktisk praksis der kan kvalificere læringsmiljøerne og udvikle professionaliteten i forhold til at sikre muligheder og rettigheder for alle børn.

Skaber viden, der har relevans ude i praksis

Vores forskning er kritisk og deltagerorienteret. Det vil bl.a. sige, at vi forsker med lærere og pædagoger og de børn, der er i deres varetægt. Forskningen foregår ude i praksis, og vi samarbejder tæt med professionelle og børn om at skabe viden af høj kvalitet og med stor relevans.

Vi forsker i bl.a. undervisningsdifferentiering, naturfagsdidaktik, digitale redskaber i skole og dagtilbud, undervisningsplanlægning, tidlig sprogstart og kvalitet i dagtilbud, og i projekterne arbejdes der med metoder som lektionsstudier, praksisforskning og aktionsforskning.

Respekt for faglig viden

Tæller vi det, der tæller?

I antologien 'Tæller vi det, der tæller?' afdækker Mia Husted den faglige erosion, der sker, når der indføres centralt formulerede standarder i daginstitutioner - og peger på mulighederne for at iværksætte tiltag, der tager pædagogers faglige viden alvorligt.

Læs anmeldelse af antologien

Ny bog om tidlig sprogstart

Tidlig sprogstart

Danske børn skal have bedre sprogkompetencer, og derfor modtager skolebørn i dag sprogundervisning allerede fra 1. klasse. Men hvad skal der til, for at skolerne lykkes med den tidligere sprogstart?

Læs mere om bogen

Reflexia

Nyt refleksionsværktøj

UCC har i samarbejde med praktikere udviklet refleksionsværktøjet Reflexia, der vurderer de pædagogiske læringsmiljøer frem for det enkelte barn.

Læs artiklen om Reflexia i UCC magasin

Folder om Didaktik og Læringsrum

Didaktik og Læringsrum-folder

Forskningsprogrammet har udarbejdet en lille folder, hvor du kan bl.a. kan læse mere om forskningssatsningerne i programmet.

Læs Didaktik og Læringsrums folder