UCC og Rambøll udvikler model til at evaluere folkeskolens test

De nationale test i folkeskolen er blevet evalueret og viser, at de er med til at styrke evalueringskulturen på skolerne. To konsulenter fra UCC har været med til at udvikle en model for evalueringskultur.

Den første evaluering af folkeskolens nationale test er netop gennemført. Den viser, at testene sammen med andre evalueringsværktøjer har været med til at styrke evalueringskulturen på skolerne. Rapporten peger desuden på, at testene kan have en positiv virkning på elevernes faglige resultater.

Rambøll har gennemført evalueringen fra november 2012 til september 2013. Som en del af evalueringsdesignet er der blevet udviklet en model for evalueringskultur. Lektor Carsten Bendixen og chefkonsulent Mikael Axelsen fra UCC har været sparringspartnere for Rambøll i udviklingen af modellen, som bruges til at vurdere, om der er sammenhæng mellem graden af skolernes evalueringskultur og faglige resultater. Samtidig giver den et billede af, i hvor høj grad lærere, skoler og kommuner arbejder systematisk med de nationale test. Jo højere grad af systematik, jo stærkere evalueringskultur.

Størstedelen af lærere, ledere og kommuner bruger de nationale test, som blev gennemført for første gang i 2010 med alle ti test. I skoleåret 2012/2013 blev der gennemført ca. 517.000 obligatoriske test og ca. 420.000 frivillige test.
 

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.