UCC etablerer campus i Carlsberg Byen

Professionshøjskolen UCC i København etablerer ny uddannelsescampus på Carlsberg

PRESSEMEDDELELSE

UCC og Udviklingsselskabet Carlsberg Byen PS har fået Folketingets Finansudvalgs godkendelse til at indgå et offentligt privat partnerskab om opførelsen af et nyt stort uddannelsesbyggeri i Carlsberg Byen i København.

UCC etablerer en ny attraktiv uddannelsescampus, Campus Carlsberg, på mere end 55.000 kvadratmeter i Carlsberg Byen i København. Den nye uddannelsescampus bliver centralt placeret direkte ved den kommende Carlsberg S-togsstation.

Campus Carlsberg samler UCC’s uddannelser i et moderne flerfagligt uddannelses- og forskningsmiljø. Mere end 10.000 studerende og omkring 800 medarbejdere vil få deres daglige gang på Campus Carlsberg.

Campus Carlsberg er et uddannelsesprojekt af internationalt format og vil blive et nyt centrum for professionsbacheloruddannelser, for videreuddannelse og for udviklingen af forskningsbaseret viden

- Laust Joen Jakobsen

UCC vil med campus i Carlsberg Byen etablere et stærkt og innovativt uddannelsesmiljø med klare visioner for fremtidens professionsbacheloruddannelser og for udviklingen af nye stærke fagmiljøer for lærer- og pædagoguddannelsen.

Campus Carlsberg bliver et af Europas største uddannelses- og forskningsmiljøer på det pædagogiske område. Med et fremtidssikret studie- og undervisningsmiljø ønsker UCC at kunne tiltrække flere og kvalificerede studerende til bl.a. læreruddannelsen.

Etablering af UCC's campus i Carlsberg Byen igangsætter investeringer i udviklingen af det helt nye bykvarter i København, som selvstændigt vil bidrage til udvikling og vækst i hovedstadsregionen.

"Campus Carlsberg er et uddannelsesprojekt af internationalt format og vil blive et nyt centrum for professionsbacheloruddannelser, for videreuddannelse og for udviklingen af forskningsbaseret viden", siger rektor Laust Joen Jakobsen.

Bestyrelsesformand for UCC Ove. E. Dalsgaard supplerer: "Med en attraktiv og bæredygtig uddannelsescampus i København vil UCC få de bedste betingelser for at realisere vores ambitiøse målsætninger for fremtidens uddannelser."

Folketingets Finansudvalg godkendte projektet på et møde 6. december 2012.

Arbejdet med opførelsen af Campus Carlsberg går i gang nu og vil stå klar til indflytning i 2016.

Fakta om UCC

UCC udbyder syv professionsrettede mellemlange videregående uddannelser til lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, tegnsprogstolk og tekstilformidler. UCC har omkring 10.000 studerende.

UCC er en af Danmarks største udbydere af efter-og videreuddannelse inden for især skole-, institutions- og sundhedsområdet. UCC arbejder målrettet med udvikling og forskning og tilbyder uddannelses- og udviklingsforløb til fx skoler, institutioner, kommuner og virksomheder. UCC varetager også opgaven som Center for Undervisningsmidler i Region Hovedstaden.

UCC har mere end 1.000 ansatte og omsætter for ca. 750 mio.kr.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.