Observation i skolen: Vi glemmer at tale om, hvad god undervisning er

Når skolelederen kigger med i klasseværelset, styrker det undervisningen. Udviklingsprojektet "Observation som kvalitetsudvikling", hvor ledere observerer læreres undervisning, var omdrejningspunktet på UCC's gå-hjem-møde 5. februar.

Gå-hjem-møde om observation af undervisning:

Det er ikke praksis i de danske folkeskoler, at lederne observerer lærernes undervisning, og ekstern lærervurdering sker kun i begrænset omfang. Men klasseobservation kan styrke undervisningen og være en måde at italesætte, hvad god undervisning er. Det var en af pointerne på UCC's gå-hjem-møde om lederes observation af undervisning d. 5. februar.

Der er sket en bevægelse fra 'hvad skal børnene lave' til 'hvad skal børnene lære'

- Mikael Axelsen

Debat om kvalitet i undervisningen

På mødet fortalte chefkonsulent i UCC Mikael Axelsen om projektet "Observation som kvalitetsudvikling", hvor 70 københavnske skoleledere og pædagogiske afdelingsledere systematisk har observeret undervisning og efterfølgende givet feedback til læreren. Projektet skal skabe legitimitet og debat om kvaliteten af undervisning. Baggrunden for projektet er, ifølge Mikael Axelsen, at vi i Danmark mangler en fælles forståelse af, hvad der er god undervisning:

"Der er sket en bevægelse fra 'hvad skal børnene lave' til 'hvad skal børnene lære'. Vi er meget optagede af, hvad børnene har lært – men vi glemmer at tale om, hvordan de har lært det", siger Mikael Axelsen.

Værdifuldt redskab for ledere og medarbejdere

Souschef og pædagogisk leder på Katrinedals Skole, Lise Velin, arbejder på andet år med observation af undervisning og delte på gå-hjem-mødet ud af sine erfaringer. Hendes oplevelse er, at observation er værdifuld for både lærere og ledere:

"Lærerne får nye øjne på deres undervisning - og jeg ser noget, de ikke selv ser. Ledelsen får et hverdagsbillede af de vilkår og udfordringer, lærerne har. Samtidig bruger vi det som platform for videreformidling af, hvad der virker".

Ledelsen på Katrinedals Skole har især brugt observationen til at tale med lærerne om, hvad god undervisning er - og dermed fastholde fokus på kerneydelsen. Som sidegevinst kan observationen, ifølge Lise Velin, bruges i den pædagogiske ledelse, fx som støtte til nyuddannede lærere og til at udvikle teamsamarbejdet.

Kontakt

UCC kommer gerne ud på din arbejdsplads og laver et arrangement efter aftale. Det kan være en temadag om emnet, en kort introduktion til emnet på et ledermøde eller et tilsvarende konkret forløb.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.