Ny uddannelse til inklusionsformidler er en succes

Færre børn henvises til specialtilbud, og fra at forbinde inklusion med besparelse arbejder Ballerups pædagoger og lærere nu målrettet for at styrke den inkluderende praksis. Det viser UCC's nye forskningsrapport om Ballerups årelange indsats på børne- og ungeområdet.

Igennem en årrække er flere børn og unge med vanskeligheder blevet henvist til specialtilbud. Men landet over ønsker kommuner at inkludere flere i klassens og daginstitutionens fællesskab. Mange lærere og pædagoger har været skeptiske og forbundet inklusion med besparelse.

Ballerup Kommune har nu fået stor succes med at knække kurven. Færre henvises til specialundervisning, og stemningen blandt kommunens ansatte er vendt til at arbejde målrettet for inklusion. En ny inklusionsformidleruddannelse er en vigtig nøgle til succesen.

Små ændringer gør forskellen

Inklusionsformidlere er lærere, pædagoger PPR-medarbejdere, der bliver uddannet til at understøtte arbejdet med at inkludere børn i fællesskabet, og som virker som ambassadører for inklusion på deres arbejdspladser.

"De kan fx tage initiativ til projekter eller indgå i dialoger med kolleger, som har behov for sparring i forbindelse med børn i vanskeligheder", forklarer områdeleder i UCC Hans Månsson.

Ballerups indsats for at styrke den inkluderende praksis på børne- og ungeområdet er dokumenteret i den nye rapport "Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune" udarbejdet af Professionshøjskolen UCC. De inklusionsformidlere, der er blevet interviewet i rapporten føler, at de gør en forskel på flere niveauer. Små ændringer i hverdagen kan have betydning for, om et barn er med i fællesskabet eller ej. Har et børnehavebarn fx ADHD, kan inklusionsformidleren give råd til, hvordan han bliver en del af fællesskabet. I stedet for at forlange, at barnet skal sidde stille og lytte til oplæsning, kan pædagogerne acceptere, at han gerne vil dreje rundt på stolen - og godt kan lytte samtidig.

…"det jeg kunne bruge uddannelsen til, var, at jeg kunne gå ud med en anden autoritet og tale om inklusion. At gå ud med en anden selvbevidsthed, fordi jeg har den nyeste viden på området. At få et nyt sprog og en ny tænkning om hvordan vi italesætter børnene.", udtaler en pædagog i rapporten.

Uddannelsen af inklusionsformidlere er et centralt og omfattende tiltag i kommunens inklusionsstrategi og et led i et samarbejde mellem UCC og Ballerup Kommune, som har stået på siden 2005. Rapporten giver anbefalinger til udvikling af inklusionsformidleruddannelsen.

Kontaktperson

Hans Månsson, Centerleder i UCC

Tlf: 4189 7282
Email: hmaa@ucc.dk

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.