Lærere er blevet rustet til skoleledelse

Godt 200 lærere med lederpotentiale har deltaget i det landsdækkende udviklingsforløb "Talent for ledelse – i fremtidens folkeskole", som UCC har været med til at tilrettelægge. Ny evaluering viser, at deltagerne føler sig bedre rustede til at varetage en lederstilling og er mere motiverede for at blive ledere.

Folkeskolerne vil i fremtiden komme til at mangle ledere. Ministeriet for Børn og Undervisning, KL, Danmarks Lærerforening, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen står derfor bag forløbet "Talent for ledelse – i fremtidens folkeskole". Målet har været at styrke indsatsen med at spotte og udvikle ledertalenterne til fremtidens folkeskole.

Ni ud af ti føler sig bedre rustet til en lederstilling

Næsten 200 lærere med lederpotentiale har deltaget i udviklingsforløbet, der blev igangsat i 2010. En ny evaluering fra Ministeriet for Børn og Undervisning og KL viser, at ni ud af ti af de deltagende lærere føler sig bedre rustet til at varetage en lederstilling, efter at de har gennemført forløbet. Lidt over halvdelen af ledertalenterne ønsker efter forløbet at gå ledervejen.

Tilbagemeldingerne fra de 38 deltagerkommuner er også positiv, idet hovedparten oplever, at forløbet har medvirket til at sætte fokus på talentudvikling generelt og gjort talentudvikling mere legitimt i kommunen.

Forløbet har bestået af coach- og mentorsamtaler, undervisning i pædagogisk ledelse, svarende til et modul i diplomuddannelsen, samt netværksdannelse på tværs af kommunegrænserne.

UCC har sammen med VIA UC og COK stået for tilrettelæggelsen af forløbet.
 

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.