Lærere bruger ikke læringsmål i undervisningen

Ny undersøgelse af brugen af Fælles Mål i folkeskolen viser, at lærerne ikke sætter tydelige mål for elevernes læring, og at Fælles Mål-faghæfterne, som ellers fastsætter bindende nationale mål for skolens fag, ikke er slået igennem som redskab til at planlægge undervisningen.

Undervisningen i folkeskolen er baseret på en målorienteret tankegang. Siden 2003 har 'Fælles Mål'-faghæfterne fastsat bindende nationale mål i form af fagformål og trin-og slutmål for hvert enkelt af folkeskolens fag. Men en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at målene ikke bliver brugt, som de var tænkt. Lektor Bodil Nielsen fra UCC er med i ekspertgruppen tilknyttet EVA's undersøgelse af  Fælles Mål.

EVA's undersøgelse analyserer, hvordan lærere på fem skoler i fem forskellige kommuner bruger Fælles Mål, når de planlægger og tilrettelægger deres undervisning.

Det viser sig, at Fælles Mål ikke bliver brugt som et redskab til at planlægge undervisningen, og at læringsmål og målstyret undervisning ikke er kendetegnende for den praksis, der udøves i klasselokalerne. Nogle lærere bruger Fælles Mål til at tjekke, at emner på deres årsplan passer til nogle trinmål. Andre lærere tager for givet, at Fælles Mål ligger implicit i de lærebøger, de bruger.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.