Helle Thorning-Schmidt besøgte UCC's campus i Hillerød

Statsminister Helle Thorning-Schmidt besøgte 16. september UCC's campus i Hillerød. Besøget var en del af en rundvisning i Hillerød og kampagnen "Tænk dig om, før du ikke stemmer".

De studerende stod klar, da statsminister Helle Thorning-Schmidt i dag kom på besøg på UCC's Campus i Hillerød. Det nybyggede Campus Nordsjælland blev indviet i august 2012 og rummer i dag ca. 2400 studerende, der læser til sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut, socialrådgiver og psykomotorisk terapeut.

Statsministeren kom med til undervisningen i et tværprofessionelt forløb, hvor de studerende arbejder med tværfaglige problemstillinger sammen med studerende fra andre uddannelser.

Derefter besøgte hun et hold fysioterapeutstuderende, der var i gang med at gennemføre praktiske øvelser og gav hinanden massage.

"Vi har jo på landsplan forsøgt at samle de forskellige professionsuddannelser. Det er godt at se, at det fungerer i virkeligheden, og at eleverne kan drage nytte af det", udtalte Helle Thorning-Schmidt til Frederiksborg Amts Avis.

Helle Thorning-Smidts besøg i Hillerød var en del af kampagnen "Tænk dig om, før du ikke stemmer", som handler om, at de unge skal huske at stemme til det kommende kommunalvalg. Før Hillerød var hun i Fredensborg og efterfølgende skulle hun til Rødovre.

Campus Nordsjælland

UCC har åbnet en ny regional uddannelsescampus lige midt i Nordsjælland med plads til flere end 1.800 studerende og 200 ansatte.

Campussen danner ramme om fem professionsbacheloruddannelser, udvikling, forskning og videreuddannelsesaktiviteter inden for det sundhedsfaglige og det pædagogiske område.

UCC's rektor Laust Joen Jakobsen i samtale med statsminister Helle Thorning

UCC's rektor Laust Joen Jakobsen fortæller statsministeren om Campus Nordsjælland.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.