Fredensborg satser på intelligent it

Fredensborg Kommune er med i det hidtil mest ambitiøse projekt om digitalisering i pædagogisk arbejde. Sammen med UCC skal 40 institutioner udvikle et koncept, der integrerer iPads, kameraer og andre digitale medier i dagligdagen.

"Hej, jeg er en bamse, der går på fritidshjem!” Silje lægger stemme til, imens Rosa fotograferer tøjdyret, der spiller hovedrollen i en animation, som en gruppe 6-9-årige er ved at lave sammen med Steen Søndergaard fra UCC og hans iPad. Børnene går på Lions Fritidshjem, en af de 40 institutioner i Fredensborg, som deltager i landets mest ambitiøse digitale udviklingsprojekt. Frem til 2014 skal de være med til at udvikle et koncept for, hvordan digitale medier bliver en naturlig del af pædagogisk arbejde.

”Hvad hedder App’en?” spørger Asger nysgerrigt og griber sammen med Abdurrahman fat i en anden iPad. 20 sekunder efter puster de liv i dukker og plakater og klikker sig også frem til, hvordan de sætter musik til og får bevægelse i ansigterne. Steen Søndergaard er tilfreds. Aktiviteten går som planlagt.

"Børn lærer gennem kroppen ved at eksperimentere sig frem, og de går hele tiden til grænsen for, hvad man kan. Den nye teknologi er meget mere skåret for dem end for mig, der har lært i skolen, at man skal læse manualen først", siger han.

Deltagere i den nye verden

Steen Søndergaard har som lektor på UCC’s enhed for it, medier og læring i mange år arbejdet med at udbrede digitaliseringens pædagogiske muligheder.

"Digitale medier fylder meget i børns liv, og på sigt bliver det endnu vigtigere, at børn mestrer de nye medier. Institutionerne i Fredensborg er frontløbere i en spændende udvikling, som vil gavne hele samfundet, for det er en pædagogisk opgave at give børn de nødvendige, digitale kompetencer, så de bl.a. bliver aktive deltagere i den digitale verden og ikke blot passive forbrugere", siger han.

Det nye projekt blev skudt i gang i september med en kick off-dag for pædagogiske medarbejdere. Senere skal de på diplomuddannelse i digital pædagogik på UCC og i dagligdagen bl.a. arbejde med den iPad, som alle stuer får udleveret.

Det falder fint i tråd med ønskerne på fritidshjemmet, som hører til Børnehusene Nivå, der allerede selv har investeret i børnekameraer.

Børnehusene Nivå har også afholdt en egen personaledag, hvor projektet tog form.

"Vi er langt fra teknologiforskrækkede, og det nye projekt betyder, at vi i endnu højere grad kan bruge digitale muligheder", siger daglig leder Trine Corell-Kramer.

Farlig drage på film
Hun henter fritidshjemmets skægagame, så den kan spille drage i en stop motion-film, som en gruppe børn laver ved et grønt bord. Dragen bliver dog skrevet ud, da den glubsk nærmer sig de lige så levende vandrende blade, der giver produktionen et skær af science fiction.

”Sådan er drager jo! Men vi sagde, at den blev slået ihjel af prinsessen, som jeg styrer. Gå, gå, gå − og væk med dig, drage,” siger Sandra.

Thor og Asger flytter deres figurer i takt med, at billederne skydes. Børnene ser på Steen Søndergaard.
”Fik du optaget det?,” spørger Sandra.

Imens − ude på legepladsen − er andre børn under høje hvin i gang med en digital version af tagfat. Man fanger de andre børn ved at tage et foto af dem.

"Der er noget digitalt, men i høj grad også noget motorisk og socialt i spil. Børn skal ikke sidde isoleret med hver deres computer, det er vores opgave at tilføre aktiviteten et pædagogisk indhold, som styrker deres kompetencer og vores pædagogiske praksis", siger Trine Corell-Kramer.

Nutidens grønspættebog
Kameraerne bliver også brugt til, at børnene filmer det, de ser, som afsæt for samtaler om deres liv på og uden for fritidshjemmet.

”De kan være med til at planlægge vores ture, når vi på nettet ser de forskellige muligheder. Vi kan også lettere gribe det, der optager børnene, og bygge videre på det,” siger Trine Corell-Kramer.

Forleden tog børnene et foto af en stor fugl, der var ved at tømme en fiskedam for guldfisk. En nærmere undersøgelse viste, at der var tale om en fiskehejre.

"IPad’en er nutidens grønspættebog. Den giver børn svar på alt, hvis de kan bruge den", siger Steen Søndergaard.

Styrker medbestemmelse
De digitale medier kan give mere end svar. De kan også styrke børns medbestemmelse, mener pædagogmedhjælper Kim Westergaard..

”I stedet for at vi f.eks. dokumenterer vores arbejde til forældremødet, kan børnene lave en film, der fortæller, hvad de synes, er vigtigt. Det er både sjovere og mere relevant,” siger han.

Han peger også på, at projektet i det store perspektiv kan styrke arbejdet med inklusion:

"Der er mange muligheder bl.a. for børn, der ikke har adgang til de nye teknologier hjemme, og for at udsatte mennesker kan blive en del af et fællesskab, der starter på nettet."

Det er en pædagogisk opgave at lære børn de sociale spilleregler på nettet.

-Trine Corell-Kramer

Det er den daglige leder enig i. ”Det er en pædagogisk opgave at lære børn de sociale spilleregler på nettet. I lyset af sagerne om netmobning er det lige så vigtigt, at de ved, hvordan man opfører sig dér som i den virkelige verden,” siger Trine Corell-Kramer.

Og tilsyneladende har børnene allerede lært at skelne mellem mobning og kærligt drilleri. For under interviewene har de taget et snapshot af Steen Søndergaard og givet ham digitalt skæg på, imens Trine Corell-Kramer er blevet udstyret med vampyr-makeup.

Kort om projektet

  • UCC og 40 daginstitutioner, fritidshjem og klubber i Fredensborg Kommune deltager i et 2-årigt projekt om digitalisering af pædagogisk arbejde.
  • Institutionerne har været til kick off-dag, får tilbudt tre diplomuddannelsesmoduler på UCC, iPads og konsulentbistand og skal beskrive i deres læreplaner, hvordan de vil integrere digitalisering i det daglige arbejde.
  • Samtidig afholder 12 pædagogstuderende fra UCC’s linjefag mediekultur deres praktik i udvalgte institutioner, hvor de kan understøtte indsatsen.
  • Projektet skal skabe viden om, hvordan man etablerer en digital kultur i institutioner både i Fredensborg og det øvrige Danmark.
  • I foråret 2014 evalueres projektet, og der afholdes fælles tolkningsseminar for UCC og kommunen.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.