Efteruddannelse af lærere: Aktionslæring virker

Metoden aktionslæring udvikler læreres undervisning og virker i lang tid efter forløbet. Det konkluderer UCC-eksperter i ny rapport om læreres udbytte af aktionslæringsforløb.

Når man har været på efteruddannelse, kan det være svært integrere sin nye viden i dagligdagen på jobbet. Flere og flere skoler kaster sig over aktionslæring for at kompetenceudvikle lærerne, og det er bl.a. fordi metoden er praksisnær og tager udgangspunkt i lærernes hverdag. Men er der effekter at spore i de deltagende læreres praksis, når forløbet er slut, og hverdagen vender tilbage?

Ja, viser en ny rapport med titlen ’Læreres læring’. Her har Jytte Vinther Andersen og Martha Mottelson fra UCC analyseret aktionslæringsforløb før, under og efter forløbet, der fandt sted blandt etablerede lærerteams på en skole i Ishøj.

Langtidsholdbar metode

Lene Daugaard, tidligere leder af Ledelse og Organisation/KLEO i UCC, er glad for, at rapporten dokumenterer, at aktionslæring virker:

 ”Rapporten viser dels, at teams, der har arbejdet med aktionslæring, i højere grad end før har pædagogiske drøftelser på deres møder, dels at de deltagende lærere flere år efter har kunnet fastholde det, de har lært under forløbet. Det betyder, at metoden er et lige så relevant og brugbart efteruddannelsesværktøj, som vi troede,” siger hun.

 Aktionslæring tager udgangspunkt i et tema eller en problemstilling, som læreren selv formulerer. Med konsulentstøtte udvikler lærerne deres daglige praksis ved at eksperimentere med, observere og analysere arbejdssituationer. Og måske er det netop på grund af metodens praksistilknytning, at den i stigende grad bliver brugt til kompetenceudvikling på danske skoler. Inden for de senere år er metoden også blevet udbredt til pædagogområdet.

Udbredt i Danmark

Det er i høj grad UCC, der har udviklet og udbredt aktionslæring i Danmark. Ifølge Lene Daugaard er det vigtigt at få fakta på bordet, når det handler om metodens virkninger og effekt.

”Vi har ønsket mere forskningsmæssig dokumentation. Både i forhold til UCC’s videre arbejde med metoden, men også i forhold til de mange skoler og institutioner, som vi løbende samarbejder om aktionslæringsopgaver med ,” siger hun.

Rapporten har både givet ny viden om læreres læreprocesser i aktionslæringsforløb og skabt et fundament for at udvikle metoden, bl.a. så den bliver mere målrettet dels skolens organisation og teamsamarbejde, dels den enkelte lærers undervisning.

Kort om aktionslæring

  • I grupper (fx etablerede teams) samarbejder deltagerne med konsulentstøtte om at udvikle deres daglige praksis ved at eksperimentere med, observere og analysere konkrete arbejdssituationer.
  • UCC har stor erfaring i at anvende aktionslæring som metode til praksisudvikling blandt både pædagoger, lærere og sygeplejersker.
  • Metoden bygger bl.a. på et forsknings- og udviklingsprojekt fra 2004 mellem KLEO, DPU og Læreruddannelsen Zahles. Metoden er beskrevet i bogen ’Aktionslæring’, som Jytte Vinther Andersen er medforfatter til.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.