Dialogmøde om folkeskole-udspil på Campus Nordsjælland

Den 18. februar afholder børne- og undervisningsminister Christine Antorini dialogmøde om regeringens folkeskoleudspil på UCC's campus i Hillerød.

Vær med til at diskutere udviklingen af den sammenhængende skoledag, når børne- og undervisningsminister Christine Antorini afholder dialogmøde om regeringens folkeskoleudspil. Mødet foregår på Campus Nordsjælland i Hillerød den 18. februar kl. 18-20.

Mødet hos UCC i Hillerød vil have temaerne "Den sammenhængende skoledag med aktivitetstimer" og "De praktiske/musiske fag". Blandt oplægsholderne er skoleleder Lars Christian Jørgensen fra Frederiksborg Byskole. Han vil sætte billeder på den sammenhængende skoledag med visioner for brug af aktivitetstimerne og kreative elementer samt vigtigheden af inddragelse af de praktiske/musiske elementer i undervisningen.

Et ud af fem møder

Dialogmødet er et ud af fem regionale dialogmøder, der afholdes rundt om i landet i februar og marts 2013. Hvert møde har to temaer om, hvordan den sammenhængende skoledag kan udfoldes.

Der vil på møderne være oplæg af børne- og undervisningsminister Christine Antorini, og lokale folkeskoler vil fortælle om deres arbejde. Der vil desuden være mulighed for dialog med både minister og embedsmænd.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.