Christine Antorini besøgte Campus Nordsjælland

Flere timer, mere bevægelse og mere it i skolen. Det er hovedessensen af de nye tiltag, som regeringen vil gøre til en del af fremtidens folkeskole, fortalte børne- og undervisningsminister Christine Antorini på mandagens dialogmøde om folkeskolereformen på UCC's Campus Nordsjælland i Hillerød.

Knap 300 interesserede borgere og repræsentanter for en række interesseorganisationer var mødt op mandag aften i Hillerød til Børne- og Undervisningsministeriets dialogmøde om den nye folkeskolereform, som regeringen i løbet af foråret skal forhandle på plads sammen med forligspartierne Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Hovedbudskabet fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini var klar: Folkeskolereformen handler hovedsageligt om at skabe en sammenhængende og aktiv skoledag med flere og bedre timer til undervisning og aktiviteter for alle børn i folkeskolen. Det betyder en 30 timers skoleuge for børnehave-klassen til 3. klasse, en 35 timers skoleuge for 4. til 6. klasse og en 37 timers skoleuge for 7. til 9. klasse.

Spørgsmålene fra salen var mange og strakte sig over alt fra digital undervisning til pædagogernes rolle i fremtidens skole.

Alle elever skal have computer med

Som led i reformen skal der mere fokus på it i skolen og digitale læremidler, fortalte Christine Antorini og bemærkede, at alle elever forventes selv at medbringe en computer, og skolerne skal kun sikre adgang til computere for de elever, der ikke selv kan medbringe en.

"Tænk på det som et digitalt penalhus. Alle elever har jo et penalhus med i dag. Fremover skal de have et digitalt penalhus med, altså en computer", sagde Antorini.

Det medførte et spørgsmål fra salen om, hvordan man i praksis skulle takle det problem, at eleverne ville komme med mange forskellige typer af computere fra smartphones og tablets til 10 år gamle bærbare computere.

"Der skal være it-service på alle skoler", svarede Antorini og uddybede, at regeringen havde afsat en pulje på 500 mio. kr. i 2012-2015 til at sikre adgangen til digitale læremidler i folkeskolen.

Skoler får ikke ens ramme

Christine Antorini vil med de fem dialogmøder udbrede kendskabet til reformens indhold. Selv kunne hun også tage flere erfaringer med fra mødet.

"Jeg er nu endnu mere overbevist om, hvor vigtigt det er, at vi ikke lægger en ens ramme over alle skoler. Aktivitetstimerne gør det muligt at arbejde med et fleksibelt skema, som passer til lige netop jeres skole", sagde børne- og undervisningsministeren henvendt til skoleledere og mødets mange gæster.

"Det er lærerne, der får skolen til at leve og eleverne til at lære. Derfor skal elever og lærere tilbringe mere tid sammen på skolen. Eleverne skal have en sammenhængende og aktiv skoledag med kvalitetstid, der styrker undervisningen og gør skolen mere levende", fortalte Christine Antorini, børne- og undervisningsminister på dialogmødet på Campus Nordsjælland.

Lærerne

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.