Studerende giver skolen nyt IT-blod

Ministeriet for Børn og Undervisning peger på teknologi som vejen til at skabe de bedste betingelser for læring på. Derfor skal teknologi integreres i undervisningen på skoler og læreruddannelser.

"IPad-projektet handler ikke kun om 8.b.’s tværfaglige mordopklaring, men om at tage de første skridt mod at bruge ny teknologi i undervisningen. Det er nyt, at projektet kombinerer praktikophold med udvikling af digital didaktik," siger Ann-Thérèse Arstorp fra UCC’s Forsknings- og Udviklingsafdeling.

ANN-THÉRÈSE ARSTORP

• ph.d. stud. ved forskningsprojektet ’Technucation’, der sker i samarbejde mellem UCC, Metropol, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut.

• Deltager i følgeforskningsprojekt på Skovbrynet Skole om lærerstuderendes udvikling af professionsfaglighed og lærerkompetence under ’iPad-praktik’.

Kontakt: anna@ucc.dk
eller 41 89 75 03

TEKNOLOGI ALENE ET VIRKEMIDDEL

IPad-projektet viser også, hvordan flere parter kan samarbejde om digitaliseringsdagsordenen, mener adjunkt i UCC, Tobias Heiberg, der har været mentor for de lærerstuderende.

"En af pointerne er, at teknologien fylder mindre end de didaktiske refleksioner. Selvom iPads var et centralt undervisningsvilkår, så har der ikke været tale om et ensidigt fokus på teknologi, men snarere på almen- og fagdidaktik med fokus på at nå læringsmål," siger han.

Tobias heiberg

• Adjunkt på læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, hvor han underviser i de pædagogiske fag.
• Konsulent i UCC’s Digitale Laboratorium, DigiGuide-koordinator og mentor for DigiGuides i praktik.

Kontakt: tohj@ucc.dk
eller 41 89 81 43

ELEVER HJÆLPER LÆRERE

Begge mener, at studerende bør inddrages mere, da de er en ressource i forhold til nye teknologier.

"Vi ved, at lærere i folkeskolen beder eleverne om hjælp, hvis serverforbindelsen svigter eller et nyt program skal op at køre, men det er generelt ikke slået igennem på læreruddannelserne. Her kan DigiGuides og iPad-projektet inspirere andre," siger Ann-Therese Arstorp.