Netuddannelse: Fra Christiansø til New York

UCC uddanner sygeplejersker på nettet. Nogle af de studerende bor flere tusind kilometer fra uddannelsesstedet. Det kan virke ensomt at sidde fjernt fra studiekammeraterne, men de studerende danner tætte relationer og savner ikke faglig sparring.

I Greenwich nord for New York sidder Lene Faarup ved sin computer og skyper. Med en tidsforskel på seks timer er klokken 8 på USA’s østkyst – og 14 i Danmark. Hun blev for nylig færdig som sygeplejerske, og det meste af studietiden er foregået i huset i Greenwich.

”Jeg begyndte på den almindelige sygeplejerskeuddannelse i Hillerød, men da min mand blev udstationeret i New York, flyttede jeg og vores børn med. Og så tog jeg resten af uddannelsen på nettet.”

Lene er blandt de første 15 studerende, der i januar kunne trække i kitlen og kalde sig sygeplejerske efter tre et halvt års studier på UCC’s netbaserede sygeplejerskeuddannelse. Holdet har brugt 80 procent af uddannelsestiden på internettet, og resten har været face-to-face undervisning i Hillerød.

NETSTUDERENDE FÅR HØJERE KARAKTEREr

Internationale undersøgelser viser, at netstuderende klarer sig lige så godt eller bedre end de øvrige studerende. Ifølge lektor på UC Syd, Trine Ungermann Fredskild, har de netstuderende typisk en anden uddannelse bag sig og er ældre end deres medstuderende, og det er erfaringer, de trækker på både i teoretiske spørgsmål og i praksis. Det skriver hun i sin ph.d.-afhandling, hvor hun sammenligner den traditionelle sygeplejerskeuddannelse med den netbaserede.

RELATIONER I CYPERSPACE

Studieformen har givet Lene Faarup muligheden for at få en videregående uddannelse trods mere end 6.000 km til uddannelsesstedet. Men kan man skabe de faglige − og forpligtende − fællesskaber, som er vigtige for at motivere de studerende og undgå frafald, når de sidder alene foran skærmen det meste af tiden? Ja selvfølgelig, mener underviser på UCC’s sygeplejerskeuddannelse Carsten Juul Jensen. Der er masser af relationer på netuddannelsen:

”Man mødes med sine medstuderende på weekendseminarer, og man skal i praktik ligesom andre studerende. Og så må man anerkende, at relationer i dag ikke kun eksisterer som fysiske møder, men i høj grad også gennem digitale medier som fx Facebook, MSN, blogs osv.”

De studerende bliver desuden inddelt i obligatoriske studiegrupper. Herefter er det op til dem selv, om og hvor meget de mødes i grupperne:

”Fællesskabet er afhængigt af, at der er nogen, der ønsker at engagere sig – fuldstændig ligesom på en traditionel uddannelse,” siger Carsten Juul Jensen.

fakta om netuddannelsen

UCC udbyder netbaseret sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelse. De bygger på samme studieordninger som de almindelige uddannelser, og de studerende tilegner sig samme kompetencer og professionelle færdigheder. Ansøgning foregår via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og der er studiestart i september og februar.

KAN ALTID RINGE TIL SINE MEDSTUDERENDE

Annika Madsen begyndte på den netbaserede sygeplejerskeuddannelse i august 2012. Hun føler sig som del af et fagligt fællesskab, selv om hun bor på Christiansø øst for Bornholm:

”Jeg kommunikerer dagligt med min studiegruppe via mails, og vi strukturerer arbejdet ved at give hinanden deadlines for opgaver. Er jeg i tvivl om noget, kontakter jeg dem med det samme – jeg kan altid ringe til dem.”

Hun synes, netstudiet byder på et højt fagligt niveau, men det kræver evnen til selv at træffe beslutninger:

”Der er meget skriftlighed i studiet, og jeg synes især det er her, læringen foregår. Jeg synes, jeg får en stor portion faglighed af at læse selv og have ansvar for egen læring.”

FÅ LIV I TAVSE CHATRUM

Den skriftlige kommunikation stiller også krav til underviserne. Skal man sætte gang i dialogen på nettet, har Carsten Juul Jensen erfaret, at man ikke kan forvente det samme som i et klasseværelse:

”Som underviser på netuddannelsen skal man være indstillet på, at man, hvis man vil engagere de studerende og skabe dialog, fx i et debatforum, ikke ligesom i et klasserum bare kan stille spørgsmål ud i rummet og forvente et svar. Man skal være meget mere præcis og konkret i sine formuleringer og give bolden videre til nogen − ellers er der helt tavst.”

Carsten bruger typisk diskussionsfora til at stille opgaver og spørgsmål. Så kan de studerende se svaret, selv kommentere og følge med i andres kommentarer. Formen passer godt til de mere humanvidenskabelige fag, der kræver dialog og refleksion.

”Jeg stiller fx et spørgsmål om, hvordan vi kan forstå kroppen i et patientperspektiv. Og så beder jeg en bestemt gruppe om et oplæg. Det kan give en fælles debat, hvor man sætter en masse ord på. Til de mere faktuelle fag, fx naturvidenskab, kan underviseren bedre bruge chat, da man her formulerer sig kortfattet,” forklarer han.

KLÆDT GODT PÅ

Tilbage i USA føler Lene Faarup sig klædt på til at arbejde som sygeplejerske, når hun om ca. et år flytter tilbage til Danmark:

”Det har været et fuldtidsstudium og hårdt ligesom alle andre studier, men jeg synes, jeg har fået mere ud af det faglige ved at gå på netuddannelsen frem for den ordinære uddannelse, fordi jeg har kunnet bruge min tid effektivt, fordybet mig i stoffet og arbejdet målrettet med læringen.”

  • Sygeplejerske, cand.cur. og underviser på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland
  • Har undervist på netuddannelsen siden 2009