Når præsidenter taler

I USA er Barack Obama valgt til præsident og holder sin indsættelsestale. Eleverne i en ottende klasse i Svendborg bliver bedt om at sammenligne hans tale med forgængeren George W. Bushs.

Eleverne bruger Wordle.net til at analysere de to taler. Ved hjælp af programmet transformeres talerne til en grafisk sky af ord, og nu kan eleverne analysere, hvilke ord og sætninger der forekommer hyppigt, og hvilke ord og formuleringer de to præsidenter ikke benytter.

"I stedet for at nøjes med blot at læse teksterne får eleverne tilført et meget visuelt analyseredskab," siger Merete Skjødt Jørgensen, projektleder på ’Fra ord til billeder’. "Eleverne kan langt bedre tilegne sig viden, når de har mulighed for at supplere læsning af tekster med en ny, mere visuel fremstilling."

Merete Skjødt Jørgensen mener, at den danske folkeskole har været præget af udelukkende at benytte skriftsproglige medier, der understøtter en lineær tankegang og skolepraksis, der snævert fokuserer på færdigheder og kompetencer og har overset betydningen af at arbejde innovativt og kreativt.

"De digitale værktøjer giver visuel adgang til viden og kommunikation. De åbner op for associationer og sammenligninger: Omsætter ord til billeder, fotos, illustrationer samt ikke mindst læsning af multimodale tekster. De bryder med traditionelle lærer- og elevroller og udfordrer dermed skolens læringskultur."

I Svendborg er elevernes mediekompetencer med held blevet sat i spil på nye måder, vurderer UCC-lektor Ole Christensen: "Nye samarbejdsformer er udviklet, herunder eksperimenter med sidemandsoplæring og sparring. Og eleverne har fået en langt mere aktiv rolle. "