Motiverer elever med IT

"Som lærerstuderende er det fantastisk at lave et tværfagligt forløb med iPad, som i høj grad motiverer eleverne," siger Peter Stenkilde.

Han er såkaldt DigiGuide på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS og en af to lærerstuderende, der har været i praktik på Skovbrynet Skole i Gladsaxe og udviklet forløbet ’CSI Skovbrynet’, hvor 8. klasses elever skulle løse en mordsag ved hjælp af tværfaglige opgaver på iPads.

Der kommer ganske enkelt flere elever med i undervisningen, når vi bruger de digitale muligheder

- Lærer Karin Lilius

Om digiguides

Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS har haft DigiGuides (tidl. TechTutorer) siden august 2011, som hjælper medstuderende og undervisere på læreruddannelsen med at integrere digitale redskaber i undervisningen.

Tobias Heiberg og Ann-Thérèse Arstorp fra UCC tog initiativet til ordningen med DigiGuides, som er unik på landsplan.

Overordnet sigter ordningen mod at implementere teknologi i læreruddannelsen.
 

Der er i alt 15 DigiGuides på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS og ca. samme antal på Læreruddannelsen Zahle.
 

Kontakt:
Tobias Heiberg,
tohj@ucc.dk
eller 41 89 81 43

"Vi havde ikke oceaner af tid, men lod os bl.a. inspirere af Drabssagen Menved på elevunivers.dk og diverse undervisningsmaterialer og forsøgsvejledninger i samarbejde med klassens lærere, som har fagligt overblik og stor didaktisk erfaring," siger Jacob Them Christensen, den anden praktikant på Skovbrynet Skole.

PRAKTIKOPHOLDET VAR EN SUCCES

"Som DigiGuide har jeg særlig interesse i didaktiske muligheder i de nye teknologier, så det er meget lærerigt at afprøve det i praksis. Vi får mere ud af vores praktik, fordi der er større krav til, hvad vi skal levere," siger Peter Stenkilde.

Begge lærerstuderende skal tilbage på uddannelsen og undervise deres medstuderende i tværfaglige undervisningsforløb med brug af iPad.