Leder: Digitale medier stiller krav til lærere og pædagoger

Digitale medier fylder stadig mere i børns liv. Og det er ikke bare i fritiden, børnene chatter, filmer og sender sms. I de fleste danske kommuner inddrager pædagoger og lærere i stigende grad tablets, smartboards og sociale medier i det daglige arbejde.

Digitale medier er med andre ord på vej til at blive et pædagogisk og didaktisk redskab på linje med bøger, farveblyanter eller modellervoks. I dette UCC magasin kan du læse, at 99 procent af alle daginstitutioner i en ny undersøgelse har et digitalkamera og halvdelen har tablets. Samtidig har regeringen over de næste tre år afsat 500 millioner kroner til at styrke it i folkeskolen.

Det er altså ikke længere et spørgsmål OM pædagoger og lærere skal anvende digitale medier i det daglige arbejde på skoler og i institutioner. Det er et spørgsmål, HVORDAN de anvender dem, så vi sikrer, at digitale medier understøtter det pædagogiske og didaktiske arbejde. Og her er fortsat en række udfordringer.

Det stiller store krav til den enkelte pædagog eller lærer at finde hoved og hale i de digitale mediers uanede muligheder. Mængden af tilbud om digitale læremidler og pædagogiske apps er uendelige, men hvilke skal vi bruge og hvordan? Hvordan sikrer vi, at de understøtter målet med undervisningen eller pædagogikken? I artiklen på side 34 i dette UCC magasin kan du fx læse om ti udvalgte gode apps til helt små børn. På side 16 kan du læse en række konkrete bud på, hvorfor vi skal bruge tablets i undervisning i skolen.

På UCC læser flere og flere studerende til pædagog og sygeplejerske via nettet og fra 2014, bliver det muligt at tage en netbaseret del af diplomuddannelsen i ledelse. De digitale muligheder giver helt nye vinkler på fx studieliv og studiegrupper. På side 48 kan du læse to konkrete eksempler på studerende, som har læst til sygeplejerske, mens de var bosiddende på henholdsvis Christiansø og i New York.

Om Laust Joen Jakobsen