iPads i vuggestuen - grumt eller godt?

I løbet af ganske kort tid har iPads og andre tablets gjort deres indtog i de helt små børns hverdag. En kæmpe pædagogisk gevinst, siger fortalerne. Vanvittigt og dårligt for børnenes udvikling, siger skeptikerne. UCC magasin har talt med to af polerne i debatten; familievejleder Lola Jensen og underviser i UCC Frank Støvelbæk.


Støjforurening for små børn
 

De skaber ufred og uro, mener familierådgiver Lola Jensen om indtoget af tablets i vuggestuehøjde. Hvis det stod til hende, rørte børn under seks år ikke iPads.

Hvad er din holdning til, at vuggestuer i stigende grad bruger tablets som pædagogisk redskab?

Helt grundlæggende synes jeg ikke, at iPads hører til hos børn mellem nul og seks år – og slet ikke hos børn under tre år. Min holdning er, at iPads tilfører støj. En af de vigtige opgaver, vi har som voksne, er at sørge for ikke at lægge mere støj ind i børns liv, end deres modenhed kan magte. Men der er mange pædagogiske argumenter for at bruge iPads også til små børn. Hvad mener du om dem? Jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke kan se fordelene og de pædagogiske muligheder. Når jeg observerer vuggestuebørn, der sidder med skærmen, kører de fingeren frem og tilbage på må og få. Det kan jeg ikke se særligt meget læring i. Jeg har ikke videnskabeligt belæg for det, men jeg er helt sikker på, at der er bedre og mere holdbar læring i at sidde med noget konkret mellem hænderne. Jeg mener generelt, at digitale medier sløver os.

kort om lola jensen

Lola Jensen er familierådgiver og forfatter. Hun er oprindeligt uddannet socialpædagog og har gennem de sidste 29 år arbejdet med familievejledning til børnefamilier, undervist, skrevet bøger og holdt hundredevis af foredrag i hele Danmark.

Kan du give et eksempel på, at digitale medier sløver børn?

Når jeg observerer mindre børn spille fx memory-spil på en iPad, sidder de jo bare og trykker derudad. Tryk-tryk-tryk. Og det tror jeg ikke, man bliver bedre til at spille memory-spil af. Det samme med de digitale pegebøger. Der er slet ikke samme fordybelse i det, som når man sidder en voksen og et barn sammen og kan sige lyde og tale om, hvad man ser. Man når at få tre-fire gode samtaler om dyrene bare ved at kigge på en enkelt side i en bog. Med iPad'en er det bare videre-videre-videre.

Et af argumenterne for at bruge iPads til de mindste børn er, at de kan bruges pædagogisk og gøre børnene til kritiske mediebrugere. Hvad tænker du om det?

Jeg vil provokere og sige: At ja, børn skal vokse op i et samfund med digitale medier, men de skal også vokse op i et samfund med biler. Men fordi de senere skal vænne sig til biler, holder vi jo små børn oppe på armen ude i trafikken og beskytter dem. Og så lærer vi børnene at forholde sig til trafikken, når de er klar til det. Helt på samme måde har jeg det med iPads og små børn. De kan vente.

Når jeg ser sådan en børneflok samlet omkring en iPad, så er der typisk én, der har styringen.

Hvorfor er det så slemt at bruge iPads i institutionerne? Børn kan jo fx lære atsamarbejde omkring en iPad.

Når jeg ser sådan en børneflok samlet om en iPad, så er der typisk én, der har styringen. For mig at se er der en meget stor grad af magtudøvelse i det, hvor den ene alfahan tromler de andre. Og så kan pædagogerne komme og opfordre til, at børnene deler og giver hinanden plads, men lige så snart de har vendt ryggen til, har du hierarkiet igen. Det med hele tiden at være bedst til noget er en luset værdi. Jeg synes, vi skal begrænse antallet af ufredelige elementer i børns liv, og at pædagogerne skal fokusere på ægte samvær.

HVAD ER EN TABLET FOR NOGET?

En tablet er en lille computer med en trykfølsom skærm. Der findes tablets fra mange forskellige producenter. Den mest udbredte tablet i øjeblikket er iPad’en fra computergiganten Apple. Andre tablets kommer fra fx Samsung.

Så du mener ikke, at der kan være læring i at bruge iPads?

Jeg ved godt, at nogen hylder den læring, der kan være i de nye teknologier, og siger: ’Når vi er i skoven med børnene, så kan vi jo tage et foto af noget uglegylp og slå op på nettet, hvilken ugle det kommer fra, når vi kommer hjem’. Til det må jeg bare sige: Det er også fint, men jeg er sikker på, at det, man har oplevet i skoven, og den fortælling om uglen, man kan læse i en bog er meget mere værd end at kigge på uglegylp på en iPad. Jeg tror simpelthen ikke, at man får mere læring af at tage et billede i skoven end af at være der. Jeg har som familievejleder i årevis opfordret til, at forældre skal være til stede og nyde nuet og holde op med at se livet igennem en linse og gennemfotografere alt, hvad deres børn laver. Og det samme vil jeg nu sige i forhold til vores børn: Lad dem blive
fri for alt det støj.


Gør børn til aktive producenter


En tablet er et pædagogisk redskab nøjagtig ligesom en blyant, en bog eller en kasse klodser. Og selvfølgelig skal pædagoger inddrage den slags digitale medier også i de helt små børns hverdag, mener Frank Støvelbæk, der underviser på UCC’s pædagoguddannelse.

Hvorfor skal der være tablets i vuggestuer og børnehaver?

Fordi digitale medier er en del af vores liv – ligesom fx bøger, mad og bevægelse. Digitale medier er blevet et vilkår og en del af børnekulturen. At lukke øjnene og forbyde iPads for små børn i institutioner er det samme som at stikke hovedet i busken. I stedet skal vi lære børnene at navigere i og bruge digitale medier lige så naturligt, som de bruger alt muligt andet til at udtrykke sig, kommunikere, lege og lære.

kort om frank støvelbæk

Frank Støvelbæk er konsulent og underviser på UCC’s pædagoguddannelse i Sydhavnen. Han underviser primært i linjefaget ’Medie, kreativitet og digital kultur’, som han også har været med til at etablere og udvikle. Frank Støvelbæk har deltaget i en lang række internationale projekter om pædagogik og medier og er oprindeligt uddannet socialpædagog.

Kontakt: fs@ucc.dk eller
41 89 80 74

Men kan de ikke lære det derhjemme?

Helt grundlæggende skal institutionskulturen i børnehaver og vuggestuer afspejle den børnekultur, der er i samfundet. Og i samfundet bruger vi i større og større grad de her digitale devices. Det kan man ikke som institution og pædagog lukke øjnene for. At fravælge det digitale svarer til at sige, ’i denne her institution har vi valgt ikke at bevæge os, det kan børnene gøre derhjemme’. Det ville man jo aldrig komme igennem med. Det digitale er et vilkår, som vi skal lære børn at bruge kritisk, kreativt og klogt.


Hvad kan en iPad bidrage med pædagogisk?

Den kan bidrage med det samme som en bog, en tegning, nogle perler eller et kamera. Forskellen er bare, at iPad’en kan rigtig mange forskellige ting. Den er multimodal – det vil sige, at den både kan optage lyd, billeder og film ligesom man kan tegne på den og skrive eller fortælle historier med den. Børn kan udvikle stort set alle deres kompetencer med en tablet. De kan udtrykke sig og dele det, de føler og tænker, med andre.

Bliver børnene ikke sløvet af den ret passive underholdning, der er på en iPad?

Nej, jeg mener, det forholder sig stik modsat. Jeg ser tværtimod, at en iPad brugt pædagogisk er med til at udvikle børnene. En tablet giver børnene mulighed for at være aktive producenter i stedet for passive konsumenter. De bliver historiefortællere, fotografer og filmskabere. Og den er inkluderende, fordi alle slags børn kan se sig selv og blive set i de aktiviteter, man kan lave med en iPad. Der er bud efter mange forskellige færdigheder, når børn bruger en tablet: Du kan være kreativ og tegne, lave musik, synge, tænke logisk eller fortælle historier med både ord, lyd og billeder.

En tablet kan bygge bro mellem meget forskellige børn, fordi de er gode til noget forskelligt.

Gør det ikke børnene asociale?

Det var også det, man sagde om computerspil i begyndelsen. Og det har forskningen jo afkræftet for mange år siden. Der sidder stort set aldrig et barn alene med en iPad. Børnene sidder sammen. De samarbejder og giver hinanden gode råd. En tablet kan tværtimod bygge bro mellem meget forskellige børn, fordi de er gode til noget forskelligt med den. Hvis du kigger på børn i en institution, så er der faktisk ikke noget, der er mere socialt end en iPad.

Men tilfører en iPad ikke bare mere støj til et hektisk børneliv i institutionen?

Det afhænger helt af, hvordan pædagogerne bruger den. Den kan understøtte det pædagogiske arbejde i en børnegruppe med sprog og dialog, historiefortælling og sociale kompetencer. Men den kan også bruges som et meditativt frirum for et enkelt barn, der har brug for at trække sig – ligesom en bog. Og her er det pædagogerne, der sætter rammerne.


Skal alle pædagoger så bare overgive sig betingelsesløst til iPad’en?

Nej, ikke ukritisk. Vi skal hele tiden huske, at det er pædagogikken og ikke tabletten og teknikken, der bestemmer. Hvis du fx har en iPad med i skoven, skal skovturen jo ikke handle om iPad’en. Her er dens rolle at være med til at fastholde nogle af de indtryk, børnene får derude med fx billeder, lyd eller film.

 

Læs også om digitale medier i børnehaver på ucc.dk/tema