iPad’en smelter pædagogernes digitale hjerter

På under to år er der sket banebrydende fremskridt med, hvordan pædagogerne bruger digitale medier i deres arbejde med børn. Pædagoger er ikke længere bange for det digitale, siger konsulent i UCC, Steen Søndergaard. Ny analyse fra KMD bekræfter billedet.

Børnehaver og vuggestuer spiller en vigtig rolle i børns digitale udvikling. Den holdning har både institutionsledere, pædagoger og forældre, viser en undersøgelse fra KMD Analyse. 99 procent af alle daginstitutioner i undersøgelsen har et digitalkamera, ni ud af ti har bærbare computere, og halvdelen af institutionerne har tablets.

Steen Søndergaard er konsulent i UCC og beskæftiger sig næsten udelukkende med børn og digitale medier.  Han bekræfter tendensen.

”Udviklingen har virkelig taget fart. For to år siden oplevede vi, at nogle enkelte spydspids-institutioner arbejdede med digitale medier, og at det var nogle enkelte ildsjæle, der bar udviklingen. I dag er det et meget bredt udsnit af institutioner, hvor en meget bred palet af de ansatte forholder sig til digitale medier,” siger Steen Søndergaard.

Tablets baner vejen

Han peger på, at især de små tablet-computere med iPad’en fra Apple i front har banet vejen for at bruge digitale medier pædagogisk i institutionerne. Tablets er lynhurtigt blevet darlings blandt det pædagogiske personale, fordi de er små, lette at håndtere og især kræver intuition at lære at bruge.

Vejen mod digitale daginstitutioner

KMD Analyse har lavet en ny undersøgelse blandt institutionsledere, pædagoger og forældre om digitalisering i daginstitutioner. Nogle af konklusionerne er:

Ni ud af ti børn mellem 0 og 6 år bruger digitale medier derhjemme. Jo tættere på skolestart børnene er, jo mere udbredt er det.

Der er stor forskel på hvilket og hvor meget it-udstyr, der er i institutionerne.

Digitale medier bruges i mindre grad til børns leg og læring.

Børnene har adgang til digitalkameraer i 45 procent af institutionerne, tablets i 43 procent af institutionerne og stationære computere i 40 procent af institutionerne.

Under halvdelen af institutionerne har en digital strategi.

56 procent af daginstitutionerne bruger flere penge på digitale medier i år end sidste år.

Både ledere og pædagoger mener, at digitale medier vil lette dokumentationsarbejdet og efterspørger flere muligheder.

Både ledere og pædagoger efterlyser økonomiske ressourcer til at indkøbe digitale medier, mediepædagogisk kompetenceudvikling og større politisk bevågenhed på området.

Kilde: ’Den digitale daginstitution’ – en rapport fra KMD Analyse. Undersøgelsen bygger på svar fra over tusind forældre, over 300 pædagoger og over 500 daginstitutionsledere.

”Det er først og fremmest en mental barriere, der er blevet nedbrudt. Det er lykkedes Apple at overbevise os om, at de har lavet en computer, som alle kan bruge. Rigtig mange mennesker – fra bedsteforældre til babyer – har fået en tro på, at de kan lære at bruge computere med en iPad. Og når man tror på det, så kan man,” forklarer Steen Søndergaard.

I modsætning til en computer indbyder en tablet til, at man rører ved den. Den er overskuelig, der er ikke tastatur og lange login-procedurer, og så har den højst tre knapper, man skal forholde sig til. Man skal heller ikke vente på, at den starter op, og det er nemt at installere nye programmer – de såkaldte apps – på den.

Du kan godt, pædagog

Steen Søndergaard glæder sig over, at digitale medier nu for alvor har skabt hul igennem til det pædagogiske område.

”Vi skal meget sjældent længere argumentere for, hvorfor man skal arbejde med digitale medier i institutionerne. Nu handler vores rådgivning i langt højere grad om, hvordan man kan bruge medierne pædagogisk,” siger Steen Søndergaard, der har sin gang i en lang række institutioner.

Ifølge KMD-undersøgelsen kunne ni ud af 10 institutionsledere og tre ud af fire pædagoger godt tænke sig at sætte endnu mere fokus på børnenes leg og læring med digitale medier. Steen Søndergaard oplever, at en stor del af pædagogerne har taget det digitale til sig, men at mange er usikre på mulighederne og deres egen rolle.

”Brugen af digitale medier kalder på en ændring i deres daglige praksis og pædagogiske tilgang. Pædagogen behøver ikke længere at vide mest. Som pædagog skal man vænne sig til , at man ikke behøver at have 100 procent styr på det hele. Man må gerne lære tingene sammen med børnene. Det er et nybrud, og det tager noget tid at få det ind under huden,” forklarer han.

Mediebombardement

En af de vigtige pointer ved at arbejde med digitale medier i daginstitutioner er, at børnene skal lære at forholde sig kritisk til medierne og bruge dem til selv at producere noget og være kreative og fx selv fortælle historier med lyd, tegninger, fotos og levende billeder.

”Da jeg var barn, bestod min mediepåvirkning stort set af ’Ingrid og Lillebror’, der blev sendt hver onsdag. For mine børn var det optrappet til børnetime hver dag klokken 17.30. I dag er der seks forskellige børnekanaler, der sender dagen lang, fri adgang for mange til computere og iPads. Som barn kan man ikke sætte sig ind i toget uden at få tv-avisen serveret på en skærm. Det er ikke godt eller skidt, men det er samfundsudviklingen. Og det er dén virkelighed, som både forældre og pædagoger skal lære børnene at navigere i og forholde sig kritisk til,” siger Steen Søndergaard.

Mekanisk pædagogik

Det nye, komplekse mediebillede stiller krav til kommuner og institutioner. I KMD’s analyse efterlyser pædagogerne kompetencer, erfaring med og viden om digitale medier.

Ifølge Steen Søndergaard er første skridt for pædagogerne at lære de digitale medier at kende og med det samme koble deres pædagogiske tilgang på. For det er ikke nok bare at få en iPad ind på stuen og tænde for de forprogrammerede apps.

”Hvis vi bruger de digitale medier forkert, kan de også være med til at ensrette og instrumentalisere pædagogikken, så alle sidder bevidstløst bøjet over den samme lærings-app over hele landet en halv time hver dag og laver nationale tests. Det er skrækeksemplet,” siger Steen Søndergaard.

Han opfordrer til, at pædagoger bliver ved med at tænke pædagogik i første række og har en legende tilgang også til de digitale medier.

”Pædagoger skal blive ved med at tænke pædagogik, for det er de gode til. Leg er jo, at man gør noget andet med tingene end det, de er beregnet til. Følg børnenes spor – og brug de digitale medier til at udfordre børnene til selv at være skabende,” opfordrer han.

UCC gennemførte i foråret 2013 en undersøgelse af kommunernes brug af og holdning til digitale medier i daginstitutioner. Undersøgelsen er en opfølgning på en undersøgelse, som UCC lavede i efteråret 2011.

Steen Søndergaard er lektor i pædagogik og ansat i UCC. Han er konsulent i en lang række daginstitutioner og skoler og beskæftiger sig primært med it og medier i pædagogikken. Steen Søndergaard er uddannet klubpædagog og socialpædagog og har en bachelorgrad i pædagogik fra Københavns Universitet. Derudover har han læst pædagogisk sociologi på DPU.