”I dag på tur fandt vi en mågefjer”

Digital dokumentation kan give mere tid, klogere børn og bedre pædagogik. Og børnene kan være med til at lave den. Men det kræver it-løsninger med fokus på hverdagen og pædagogikken frem for administration, siger Søren Smidt, chefkonsulent i UCC.

Tænk nu, hvis pædagoger kunne lave deres pædagogiske dokumentation sammen med børnene frem for at sidde inde på et kontor og vente på, at den stationære computer startede op. Og tænk hvis det pædagogiske personale kunne se små film af deres praksis, når de skulle reflektere over og udvikle pædagogikken. Eller hvis alle børnehavens billeder blev lagret det samme sted og med et klik både kunne sorteres efter læreplanstemaer, årstider eller konkrete børn, grupper eller stuer. Ifølge chefkonsulent i UCC Søren Smidt er scenarierne ikke urealistiske.

”De tekniske muligheder er der. Vi mangler bare at designe de helt rigtige systemer. Digitale løsninger kan lette dataindsamlingen og hele arbejdet med at arkivere. Meget af den tid, man bruger i dag på dokumentation, kan skæres væk og bruges sammen med børnene eller til at reflektere,” forklarer han.

DET SKAL VÆRE NEMT OG KLOGT

I undersøgelsen ’Den digitale daginstitution’, der er lavet af KMD Analyse, vurderer 89 procent af både institutionslederne og pædagogerne, at det ville blive lettere at dokumentere børnenes hverdag i institutionen, hvis de fik øget mulighed for at bruge digitale medier. Søren Smidt mener også, at de rigtige digitale løsninger kan gøre dokumentationsarbejdet nemmere, spare tid og styrke de pædagogiske refleksionsprocesser. Men det kræver de helt rigtige tekniske løsninger, der er skræddersyet til institutionerne.

”Det skal være nogle programmer, der er simple og lette at gå til. Systemet skal tage udgangspunkt i hverdagen i en daginstitution,” siger Søren Smidt, der i øjeblikket arbejder sammen med flere kommuner om muligheder for digital dokumentation i dagtilbud.

KORT OM PÆDAGOGISK DOKUMENTATION

Pædagogisk dokumentation har tre hovedformål:
 

  • At vise de pædagogiske aktiviteter til børn, forældre og de ansatte i institutionen.
  • At udvikle det pædagogiske arbejde.
  • At opfylde de dokumentationskrav, der er i dagtilbudsloven, om fx pædagogiske læreplaner

GODT SYSTEM KRÆVER ANALYSE

Et vellykket dokumentationssystem, som personalet rent faktisk kan bruge til noget, kræver et grundigt analysearbejde. For hvad er de reelle behov. ”At digitalisere dokumentationen af det pædagogiske arbejde er meget mere kompliceret end at digitalisere data i fx en bank. De data, der indgår her, er komplicerede og kvalitative. Men hvis man gør det på den rigtige måde og får designet et brugervenligt system, kan det betyde ikke bare sparet tid, men også et fagligt løft i institutionen,” siger Søren Smidt. Han oplever, at mange kommuner i øjeblikket er lidt famlende og nølende i forhold til at investere de nødvendige ressourcer i udviklingsarbejdet.

BØRNENE ER MED

En af udfordringerne ved det pædagogiske dokumentationsarbejde har indtil nu været, at det tager tid fra arbejdet med børnene. Men ved at digitalisere arbejdet kan det give både et fagligt løft og mere tid til børnene. ”Hvis du fx bruger en tabletcomputer til dokumentationen, er det nemt og tilgængeligt, og børnene kan være med. Hvis pædagogen laver billeder og fotos fra en tur, kan hun inddrage børnene og lade dem vælge de fotos, de synes er vigtige og lade dem fortælle om dem. På den måde finder man også ud af, hvad der er vigtigt for børnene og hvad de har lært. Måske har en mågefjer gjort større indtryk end den fiskekutter, man egentlig besøgte. Pludselig er dokumentationen en integreret del af arbejdet med børnene og ikke noget, der ligger udover eller ved siden af,” forklarer han.

FØR I BRUGER EN MILLION PÅ DIGITAL DOKUMENTATION …

Hvis kommuner og institutioner vil spare tid og udvikle pædagogikken via et digitalt dokumentationssystem, skal de kigge sig grundigt om og stille høje krav til det system, de køber:

  • Systemet skal være lettilgængeligt og brugervenligt.
  • Det skal være udviklet tæt på praksis af mennesker med kendskab til hverdagen i en daginstitution.
  • Målsætningen med digitaliseringen bør primært være pædagogisk og ikke administrativ.
Kilde: Søren Smidt

SPILD AF TID ER SKRÆKSCENARIET

Brugt forkert kan digital dokumentation til gengæld blive en klods om benet, et irritationsmoment og en tidsrøver for pædagogerne. Skrækscenariet for Søren Smidt er, at kommunerne indkøber færdigpakkede systemer med fokus på den administrative dokumentation frem for den pædagogiske dokumentation.

”Hvis vi tvinger pædagoger til at bruge systemer, som ikke giver mening i forhold til det, man rent faktisk har brug for i institutionerne, får vi dårligere dokumentation og røver tid fra børnene,” siger han. Og målene med digitaliseringen skal være pædagogiske og ikke administrative. ”Et mål kunne fx være, at børnene bliver inddraget i dokumentationen, at pædagogernes refleksion øges, og at forældrene bliver bedre informeret. Det er dét, der er det centrale,” understreger han.

  • Søren Smidt er ph.d. og chefkonsulent i UCC, hvor han primært beskæftiger sig med daginstitutioner, barndom og pædagogik.
  • Søren Smidt er uddannet cand.psych. og er ph.d. i pædagogik.