Gratis digitale værktøjer: En øjenåbner for nye læringsformer

Du kan sagtens styrke folkeskolens undervisning uden at investere i dyr teknologi. Det viser et udviklingsprojekt på skoler i Svendborg Kommune.

Det kræver ikke nødvendigvis millioninvesteringer i for eksempel iPads eller MacBooks til alle elever for at udvikle folkeskolens brug af digitale værktøjer. Det viser et udviklingsprojekt på folkeskoler i Svendborg Kommune, der arbejder med forskellige teknologier og især benytter sig af gratis web-baserede værktøjer til at udvikle og nytænke undervisningen.

lærere er glade for gratis digitale læremidler

 • Danske lærere har i stor stil kastet sig over gratis undervisningsværktøjer på nettet. Det viste en ny undersøgelse foretaget for Folkeskolen i 2012. Og det selvom kommuner og skoler har udsigt til flere hundrede millioner statslige kroner til indkøb af digitale læremidler.
 • 460 personer svarede på spørgsmålet "Bruger du gratis læremidler/websites i din undervisning (ud over Google og Wikipedia)?" 79 procent svarede ja, 17 procent svarede nej, mens resten svarede ved ikke.
 • Undersøgelsen blev foretaget blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening.

.

"Det er ikke helt så vigtigt, hvad vi vælger af teknologi og programmer i dag, men mere afgørende, om værktøjerne understøtter det pædagogiske projekt," siger Ole Christensen, lektor på UCC. Han vurderer, at Svendborg Kommune med projektet ’Fra ord til billede’ på forbilledlig vis har eksperimentet med digitale ressourcer og nye måder at lære på.

"Skolerne i Svendborg er kommet langt med at gøre de digitale platforme og medier til selvfølgelige værktøjer i undervisningen − på tværs af fag, skoler og alderstrin," vurderer Ole Christensen, der de seneste par år har lavet følgeforskning på ’Fra ord til billede’.

INSPIRATION FREM FOR TOPSTYRING

Udviklingsprojektet i Svendborg har som vision at fremme elevernes faglige læsning ved hjælp af visuelle, digitale værktøjer. Udgangspunktet er, at elevernes mediekompetencer fra fritiden bliver et aktiv, når de i skolen bruger digitale læremidler til at finde oplysninger og producere egen, ny viden. Ligesom digitale redskaber styrker læringen, fordi de tilsammen åbner op for forskellige formidlingsmåder – alt fra tekst og billeder til film, der supplerer hinanden.

’Fra ord til billede’ er et paraplyprojekt, der er tænkt ind i organisationsplaner og hele vejen igennem har haft skoleledernes opbakning og bevågenhed. Da projektet gik i luften, udvalgte en central styregruppe seks digitale værktøjer, som alle skoler har gratis adgang til. Herefter er der lokalt blevet eksperimenteret med at bruge dem i den daglige undervisning. Der er dermed ikke fra oven blevet udpeget en fælles vej, men skolerne har fået inspiration til at udvikle en ny praksis.

EN ØJENÅBNER FOR NYE ARBEJDSFORMER

Merete Skjødt Jørgensen, projektleder på ’Fra ord til billede’ fortæller: "De seks digitale værktøjer udfordrer tilsammen den lineære tankegang og er en øjenåbner for nye arbejdsformer. De er valgt, fordi de spiller godt sammen, er let tilgængelige og hovedsagligt visuelle. Desuden imødekommer de elevernes mediekultur og lægger op til projektarbejde. Samtidig er der tale om cloud-tjenester, hvor eleverne nemt kan samarbejde og dele filer."

Projektlederen mener, at der er en tendens til, at kommuner vælger at investere i ny teknologi uden at have afklaret læringssyn og målsætninger. Når man står med teknologien, skal man først herefter finde ud af, hvad den bedst bruges til.

"I Svendborg har vi vendt beslutningsprocessen rundt og først fokuseret på, hvad det er for et læringssyn, vi ønsker at bakke op om. Vi har helt overordnet ønsket at udvikle en læringskultur, hvor eleverne i højere grad bruger de digitale medier og værktøjer til selv aktivt at producere viden og til at reflektere. Dernæst har vi valgt de digitale platforme og teknologier, vi mener kan bakke op om netop dette mål," siger Merete Skjødt Jørgensen og understreger, at projektet selvfølgelig har krævet et minimum af teknologi:

"Et udviklingsprojekt som dette kræver en god og stabil netforbindelse, en computer eller iPad pr. 2-3 elever, at ca. en tredjedel af eleverne har smartphones og at der er interaktive projektorer eller tavler i klasserne, så alle elever kan se fælles oplæg og præsentationer.

SVÆRT AT VÆLGE

Med så mange nye teknologier på markedet kan det være uhyre vanskeligt at vælge, hvad der skal investeres i, slår UCC-lektor Ole Christensen fast.

"Ønsker en skole eller kommune at anvende og eksperimentere med flere medier end blot de traditionelle tekstbaserede, lineære, fremmer det ikke målet blot at forelske sig i en bestemt teknologi, for eksempel den populære iPad," siger UCC-lektoren og anbefaler: "Tøv en kende, før I investerer i én bestemt teknologi. Løft i stedet blikket og fokusér i første omgang på, hvad det er, eleverne skal lære, og hvordan lærerne lærer dem det. Derefter kan I så overveje og diskutere med hvilke medier, de skal arbejde."

Bonusinfo

Step 1

Første år i projekt ’Fra ord til billede’ var fokus rettet mod at eksperimentere med de seks digitale værktøjer, som en styregruppe havde valgt. Lærere og vejledere blev præsenteret for og introduceret til de forskellige læremidler. Samtidig etablerede kommunen et korps af lokale mediepiloter, som hen ad vejen har fungeret som vejledere i brugen af digitale medier i undervisningen.

En mediestok!

Lars Nissen er vejleder og mediepilot på Rantzausminde Skole i Svendborg. Han har udviklet Mediestokken, der ikke er en recept, men en retningspil for nye måder at undervise og tilegne sig viden på. Mediestokken udpeger forskellige digitale værktøjer, der er velegnede til at understøtte elevernes læreprocesser. Udgangspunktet er, at ingen af redskaberne kan stå alene, men skal tænkes sammen med andre i en palet.

Kort om projektet "Fra ord til billede"

 • Et udviklingsprojekt i Svendborg Kommune, hvor 62 lærere og vejledere på 14 skoler eksperimenterer med visuelle arbejdsmetoder og digitale værktøjer.
 • Projektet finder sted i perioden august 2011 til juni 2013 og er finansieret af Styrelsen for Bibliotek og Medier og Svendborg Kommune.
 • Den overordnede vision er blandt andet:
  - at fremme elevernes faglige læsning ved hjælp af visuelle, digitale værktøjer.
  - at åbne op for at arbejde mere projektorienteret, innovativt og kreativt.
  - at eleverne bliver mere aktive i undervisningen, fordi de bruger de digitale medier og værktøjer til selv at producere viden og reflektere.
  - at de digitale værktøjer understøtter, men også udfordrer undervisningen, lærerens praksis og skolens organisation.

Læs mere her:
ordtilbillede.blogspot.dk

Om Ole Christensen

 • Lektor på UCC
 • Videreuddanner lærere inden for medier og læring
 • Forsknings- og udviklingsarbejde i det mediekulturelle og -pædagogiske felt
 • Forfatter til bøger og artikler om kulturanalyse, mediepædagogik, professionsudvikling m.v