Fremtidens IT ligger nede i skoletasken

Både regering og kommuner satser på "bring your own device". Det betyder, at alle elever skal have deres egen computer, tablet eller smartphone med i skole.

Tanken om, at skolen skal stille computere og alt andet it-udstyr til rådighed for eleverne, er død. Fremtiden hedder på engelsk ’bring your own device’− og på helt almindeligt dansk: Medbring din egen dims.

PENGE TIL DIGITALE LÆREMIDLER

 • Regeringen har afsat 500 millioner kroner til "øget anvendelse af it i folkeskolen" i perioden 2012-2015.
 • Pengene skal bruges til at støtte kommunernes indkøb af digitale læremidler og kan søges af kommuner og skoler til indkøb af digitale læremidler i alle folkeskolens fag.
 • Tilskuddet fungerer sådan, at kommunerne selv medfinansierer, hvad der mindst svarer til det statslige tilskud.

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det bliver sådan, at alle elever som en selvfølgelighed har et digitalt penalhus med hjemmefra i tasken – i form af en computer, tablet, eller hvad der nu kommer til af digitalt isenkram,” siger Kasper Koed, der er it-konsulent i UCC’s Center for Undervisningsmidler (CFU).

Det giver muligheder og udfordringer for både lærerne, eleverne, forældrene, skolerne og kommunerne. For både undervisningen og skolens tekniske setup skal kunne håndtere, at eleverne kommer med alt fra en splinterny iPad til en ikke opdateret otte år gammel IBM-computer, som Per har arvet fra sin fars arbejde.

”Der bliver snakket meget om ’bring your own device’, men i praksis fungerer det ikke – endnu,” siger Kasper Koed, der selv har en baggrund som lærer og medievejleder.

’Bring your own device’ stiller krav til …

 • Eleverne, der skal medbringe og bruge eget digitalt udstyr
 • Forældrene, der skal skaffe, betale og vedligeholde børnenes udstyr
 • Lærerne, der skal tilrettelægge undervisningen til forskelligt digitalt udstyr
 • Skolerne, hvis netværk skal kunne håndtere mange forskellige slags digitalt udstyr
 • Kommunerne, der skal sørge for at opdatere både infrastruktur og lærernes kompetencer
 • Forlag og andre, der udvikler digitale læremidler. De skal sørge for, at læremidlerne fungerer på mange forskellige digitale platforme.
   

Brug det, eleverne har med

Han peger på, at ’bring your own device’-tendensen sådan set har været i gang, lige siden den første elev kom i skole med en mobiltelefon i lommen.

”Lidt provokerende vil jeg sige, at der ikke er et hammerslag nyt i tanken om ’bring your own device’. Det nye består derimod i, at eleverne skal bruge de dimser, de allerede har med – altså ’use your own device’. Det er dét, der er den store udfordring,” siger han.

Her har især lærerne en nøglerolle. Det, at eleverne skal bruge en bred vifte af digitalt udstyr, stiller nemlig nye krav til lærernes måde at tænke, agere og undervise på. Og det kræver kompetenceudvikling. Det stiller også krav til de læremidler, skolerne bruger. Og så stiller det en række lavpraktiske, men vigtige krav til skolerne om bl.a. massiv udbygning af deres trådløse netværk.

”Der skal opgraderes trådløse netværk på skolerne, så det basker. Og it-afdelingerne bliver nødt til at opløse mange af de sikkerheds- og tryghedsdogmer, de har arbejdet efter,” siger Kasper Koed.

Farvel konfirmationscomputer

Også samfundsmæssigt må vi åbne øjnene for, at digitale medier er ved at være lige så nødvendige for skolebørn, som regntøj og gummistøvler er for børnehavebørn og bleer for vuggestuebørn.

”Det med at få en ’konfirmationscomputer’ er allerede passé. Måske skulle vi i stedet arbejde hen mod, at børn får en skolestartscomputer,” foreslår Kasper Koed.

Alle skal have deres egen computer med

’Bring your own device’ er en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Her står der:

 • ”Eleverne arbejder med it, der virker. Der er trådløst netværk på hele skolen, og eleverne kan bruge deres egen computer. De få, der ikke har en computer, låner på skolen.”
 • Ideen er, at når eleverne selv medbringer hardware – det vil sige computere og andre digitale medier - så kan kommunerne bruge deres ressourcer på software, netværk og udvikling. Ambitionen er, at det skal være virkelighed i kommunerne i 2014.
 • Både formanden for skolelederne og formanden for it-vejlederforeningen har peget på muligheden for at forhøje børnechecken, så man på den måde kan tilskynde forældre til at anskaffe sig en computer til deres børn.

I Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi står der sort på hvidt, at det er ambitionen, at eleverne bruger deres egne computere og andre digitale medier i skolen, og at de få, der ikke har nogen, kan låne på skolen. Og så er det i øvrigt op til kommuner og skoler at fortolke hvordan. De digitale læremidler, der bliver brugt i skolen, er typisk kun indrettet til én platform, fx en computer, og kommer til kort, hvis man vil tilgå dem via en iPad eller en telefon. Eller omvendt. Men hvis ’bring your own device’ skal fungere, skal man kunne tilgå fx skoletube, læringsspil eller onlineportaler fra forskellige digitale medier. Og den udfordring må forlag og andre leverandører af læremidler tage op, mener Kasper Koed

Socialt dilemma

Når alle elever ikke har samme maskine, skal skolen og lærerne håndtere det – praktisk og pædagogisk. Skolerne må sørge for at have nok udstyr til de elever, der ikke har selv. Det betyder i praksis, at nogle skoler vil skulle indkøbe meget digitalt udstyr og andre næsten intet. ’Bring your own device’ er med andre ord dilemmafyldt.

”Der er et socialt dilemma i det her, fordi vi ikke kan forudsætte, at alle har en computer. Der er store socialdemografiske forskelle fra elev til elev og fra skole til skole. Og der vil altid være nogen, der kommer med nogle dimser, der er klart bedre end andres,” siger Koed.

En måde at håndtere det på er i endnu højere grad at bruge kollaborative arbejdsformer, hvor eleverne skal samarbejde.

”Hvis en elev nu har en overfed iPad, og to andre har nogle halvfesne mobiltelefoner, kan man jo sætte dem sammen og arbejde om et projekt. Men det rykker jo ikke ved, at det kun er én af dem, der har adgang til det fede udstyr derhjemme,” påpeger han.