En fritidsklub med touch

iPads dukkede op i Endrup Fritidsklub i 2012. Nu bliver de brugt til både spil, filmproduktion og til at hente viden om klumpfisk og symønstre.

Den ligger mellem sakse, knapper og metervis af stof på det store bord i systuen i Endrup Fritidsklub i Fredensborg. Fem piger kigger med jævne mellemrum på iPaden for at tjekke sømmen på en tv-stjernes kjole og finde et mønster til en taske. Det er ret nyt, at fritidsklubben har fået touch-teknologi ind i hverdagen. Det kom med et stort digitaliseringsprojekt i Fredensborg Kommune i 2012, hvor alle daginstitutioner, fritidshjem og klubber fik udleveret iPads og fik kurser og konsulenthjælp fra UCC for at sætte skub i brugen af digitale medier i pædagogisk arbejde.

”Vi har aldrig oplevet, at medlemmerne valgte os fra eller gik tidligt, fordi vi ikke havde det nye grej, men vi kan se, at ny teknologi efterhånden fylder rigtig meget i børnenes liv og rummer store muligheder. Fredensborg-projektet tvinger os til at tage stilling til nogle ting, som er vigtige i børns liv, og som kan udvide vores pædagogiske praksis og læringsbegreb, og det er fantastisk at få professionel hjælp til processen,” siger leder Mikael Sandberg.

FRA SPIL TIL MEDBESTEMMELSE

Da den første iPad havnede i Endrup Fritidsklub, var det Bettina Kammersgaard, der kastede sig ud i arbejdet. Hun er í øjeblikket klubbens mest teknologibegejstrede pædagog og lagde derfor med det samme spil ind på iPad’en.

”Men da jeg havde været til kickoffmøde om projektet, slettede jeg det hele igen. Det var en øjenåbner, for det er jo overhovedet ikke digitale versioner af brætspil, som iPads skal bruges til,” siger hun.

Børnene havde ellers allerede lagret rekorder i de digitale spil på iPad’en.

FREDENSBORG ER DIGITAL FRONTLØBER

  • UCC og 40 daginstitutioner, fritidshjem og klubber i Fredensborg deltager i et 2-årigt projekt, der undersøger, hvordan man skaber en digital kultur i institutioner og pædagogisk arbejde.
     
  • Institutionerne har været til kickoffdag, får tilbudt tre diplommoduler på UCC, iPads og konsulentbistand og skal beskrive i deres læreplaner, hvordan de vil integrere digitalisering i det daglige arbejde.
     
  • Samtidig kommer 12 pædagogstuderende fra UCC Sydhavns linjefag ’Medie, kreativitet og digital kultur’ i praktik i udvalgte institutioner for at understøtte indsatsen.
     
  • I foråret 2014 evalueres projektet, og der afholdes fælles tolkningsseminar for UCC og kommunen.

”Men de forstod godt, at den skal bruges til noget, flere kan være fælles om, og så kan de spille derhjemme. Nu bruger vi iPads til at lave filmproduktioner, garagebands og planlægge projektuger om fx ild, hvor vi inddrager ”mythbusters”-udsendelser. Vi bruger også iPads til at blive klogere, som når vi fx taler om klumpfisk, og børnene straks kan tjekke, hvad sådan en vejer. Der er store muligheder i forhold til at engagere flere børn og give medbestemmelse,” siger Bettina Kammersgaard.

TEKNOLOGI SKABER DILEMMAER

Børnene i Endrup Fritidsklub sidder meget sjældent alene med hver deres iPad. De bruger dem til fælles projekter, som de tre børn der er ved at redigere en film, de optog for 10 minutter siden om, hvordan man er en god ven. Ifølge klubbens leder har den nye teknologi dog medført andre etiske overvejelser, og personalet har derfor søgt støtte hos Frank Støvelbæk og hans kolleger fra UCC. Mikael Sandberg nævner et eksempel på et dilemma:

”På et møde kom det frem, at en af vores unge medhjælpere spillede et virtuelt computerspil med en dreng fra klubben om aftenen, hvor de begge var logget på hjemmefra. Det faldt et par kolleger for brystet, for det var en sammenblanding af privatliv og arbejde. Efter en længere snak viste det sig så, at en af de kritiske kolleger selv var fodboldtræner i fritiden for flere af drengene i klubben. Hvad er så forskellen?” siger Mikael Sandberg.

”Vi blev enige om, at fordi der ikke er en chat-mulighed i det nævnte computerspil, så er det i orden. Men det er helt sikkert noget, vi skal tale meget mere om i forbindelse med digitaliseringsprojektet.”