”Vi er kirke med lille k, når vi er på udebane”

Folkekirken har skoletjenester over hele landet, der samarbejder med hundredvis af skoler om alt fra billedkunst og salmesang til naturvidenskabelige og filosofiske projekter. Men altid, altid, altid på skolens præmisser, fortæller John Rydahl, der er talsmand for Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester.

Hvorfor er samarbejde om åben skole interessant for kirken?

”Vi samarbejder med det ædle motiv, at den ene samfundsinstitution bistår den anden med løsning af deres opgave. Vi vil gerne bidrage til, at skolen kan løse sin opgave så godt som muligt. Kirke-skole-samarbejder foregår altid på skolens præmisser. Det lyder næsten for artigt, men vi er meget bevidste om, at vi er kirke med lille k, når vi er på udebane og samarbejder med skolerne, fordi kirkens forhold til skolen historisk set er voldsomt belastet. Skolen er jo barn af kirken, og de første skoler voksede ud af kirkeskolerne, som opstod i løbet af middelalderen. Først i 1975 kom kirken helt ud af skolen. Derfor træder vi varsomt og samarbejder altid på skolernes præmisser.”

Det pædagogiske rum

Læs om tre eksterne aktører, der samarbejder om det pædagogiske rum:

1. Religionen og skolen

2. Virksomheden og skolen

3. Musikken og skolen

 

Hvad får elever og lærere ud af samarbejdet med jer?

”Vi kigger på målene for religionsundervisningen i skolen, og så tilrettelægger vi vores forløb ud fra dem. Nogle af de positive kommentarer, vi får fra lærerne, går på, at vores forløb hjælper med at skabe variation i undervisningen, og at vores undervisningsmaterialer er lette at bruge og indeholder alt, hvad de skal bruge. Religionsundervisningen er jo begrænset til én lektion om ugen. Derfor tænker vi alle vores forløb som tværfaglige fx sammen med natur og teknologi, med biologi og fysik eller med historie- eller danskfaget. Vi sender et katalog ud med tilbud til alle klassetrin en gang om året. Intentionen er at hjælpe til med at variere undervisningen. Vi samarbejder med gæstelærere og eksterne folk, som skolerne ofte ikke selv har råd til at hyre. Det kan være billedkunstnere, teatre, museer og så selvfølgelig kirkens folk, der ved en masse. Det kan fx være præster, men kirken har jo også nogle af Danmarks mest veluddannede musikere i form af organisterne.”

Hvad er det vanskeligste ved samarbejdet?

”Vi har samarbejdet med skolerne siden 1992. Det mest overraskende og paradoksale for os er, at det faktisk aldrig har været sværere at komme ind og samarbejde med skolerne end efter folkeskolereformen Vi har aldrig haft så mange afbud til arrangementer, som efter åben skole blev indført. Der er simpelthen ikke ressourcer nok til at komme ud af huset.”

Hvad er jeres bedste råd til skolerne og andre, der gerne vil lave åben skole?

”Ved at samarbejde med eksterne kan man få andre fagligheder og nuancer på det faglige stof. Men det er essentielt, at de eksterne underlægger sig skolens dagsorden. Så det væsentligste råd til skolerne er, at de altid skal vurdere, om de eksterne interessenter kan bidrage til at understøtte lærerens og skolens opgave.”