Skoleelever søger klogt på nettet

5.B fra Risbergskolen i Hvidovre tager det nye digitale værktøj SøgSmart i brug under deres projektarbejde om lokalhistorie. Det er udviklet i samarbejde mellem UCC’s Center for Undervisningsmidler og Gentofte Centralbibliotek og gør eleverne dygtigere til at finde information, der både er brugbar og troværdig.

Victoria har engang læst noget på nettet om 9/11, som slet ikke var rigtigt.

”Det var falske informationer,” siger pigen til resten af 5.B, sin klasselærer Camilla Thomas og til Karen Myhre Jensen, der er udviklingskonsulent på Gentofte Centralbibliotek og i dag er på besøg for at introducere 5.B til SøgSmart, som er et digitalt værktøj udviklet til informationssøgning i undervisningen.

”Hvordan fandt du ud af, at det var falske informationer?” spørger Karen.

”Jeg talte med mine forældre om det, og de sagde, at det ikke var rigtigt,” siger Victoria.

”Og hvad gjorde du så?” spørger Karen.

”Så læste jeg nogle andre ting om 9/11,” siger pigen.

Vi er på Risbjergskolen i Hvidovre, og inden 5.B i grupper kaster sig over arbejdet med at finde kilder til deres projektopgave i dansk og historie, der har lokalhistorie som fælles tema, spørger Karen Myhre Jensen, hvor eleverne plejer at lede efter information.

”Elever skal kunne finde og måske forkaste information”

ANDREAS BINGGELI er it-didaktisk konsulent i UCC’s Center for Undervisningsmidler og en af drivkræfterne bag det første digitale værktøj til informationssøgning i undervisningen.

”Skoleelevers søgekompetencer er generelt begrænsede. Hvis de søger efter viden på nettet, både i skolen, men også i deres fritid, vil de typisk vælge nogle af de første hits på Google. Men det er ikke ligegyldigt, hvilke kilder eleverne vælger, når de fx skal skrive om verdenshavene eller holocaust,” siger Andreas Binggeli.

Han peger på, at informationsmængden er eksploderet i det 21. århundrede, og derfor er det blevet en afgørende kompetence at kunne søge efter, vurdere og måske forkaste information.

”Nogle af målene for de obligatoriske fag i skolen handler netop om at sætte eleverne i en position, hvor de er kritisk undersøgende og analyserende modtagere af information. Man mente, der manglede et samlet redskab til brug direkte i undervisningen, når eleverne fx skulle lave gruppearbejde og projektopgaver. Når de bruger SøgSmart i dansk, biologi og andre fag, er det tanken, at de skal opnå færdigheder i at finde relevant og troværdig information, hvad enten det er i aviser, databaser, fagbøger, på biblioteket, Google eller YouTube,” siger han og fortsætter:

”Det vigtige er, at eleverne får en metodisk tilgang, de kan bruge på tværs af alle medietyper og til alle formål. Både fordi elevernes faglige udbytte af undervisningen i høj grad afhænger af det, men også fordi kompetencen til at skelne mellem relevant og irrelevant, troværdig og utroværdig information er en forudsætning for at deltage som borger i et demokratisk samfund.”

”På Google,” lyder det fra flere. ”Og Safari,” siger nogle andre.

”Vi går også på biblioteket, især hvis det er noget, vi skal bruge i skolen. Vi skulle engang skrive om vulkaner, og først læste vi noget ligegyldigt på Wikipedia, vi ikke kunne bruge. Vi blev nødt til at læse nogle bøger,” siger Alvilda, og flere klassekammerater nikker.

At lære at være detektiv

”Idéen med SøgSmart er at hjælpe jer til at blive dygtige til at bruge både Google, biblioteket, databaser og andre kilder til at finde information. Hvis man ikke har øvet sig, så vælger man tit nogle af de første hits, man får på Google. Men man bliver nødt til at være en detektiv og undersøge kilderne, så man kan finde ud af, om man kan bruge dem – og om man kan stole på dem,” siger Karen til de lyttende elever.

På smartboardet viser hun nu to kilder, der begge handler om vikinger.

”Vikinger er totalt seje. Formålet med deres liv er at gå amok. Vikinger er de bedste til at gå amok. Overhovedet,” lyder de første linjer på hjemmesiden ’Total Viking Power’.

Mindre dramatisk står der på faktalink.dk: ”Vikingerne var i virkeligheden mange ting. De var modige eventyrere, innovative bådebyggere, dygtige handelsfolk og gemene
sørøvere.”

”Begge kilder kommer frem, hvis man søger på ’vikinger’, men hvordan ved man, hvilken tekst man bedst kan stole på, hvis man skal skrive om vikinger?” spørger Karen.

”Man kan prøve at læse nogle andre hjemmesider og bøger,” siger Andreas.

”Og så kan man sammenligne og se, hvad der ser mest rigtigt ud,” supplerer Alfred.

”Det er en god idé. Man kan også ’læse rundt om teksten’, altså prøve at finde ud af, hvem der er afsender. Hvad formålet med teksten er. Og hvornår er den sidst opdateret,” siger Karen.

5.B. finder ud af, at siden ’Total Viking Power’ er skrevet af en 14-årig dreng, mens Faktalink er lavet til undervisning.

På jagt efter gode kilder

SøgSmart blev i 2015 skabt som prototype af Karen Myhre Jensen og Andreas Binggeli fra UCC’s Center for Udviklingsmidler, CFU, med hjælp fra børnebibliotekarer fra Ballerup Bibliotek og fra Ordrup Skole og Dansborgskolens PLC-vejledere. Siden har De Danske Centralbiblioteker og CFU på landsplan videreudviklet værktøjet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, og det kan nu anvendes i undervisningen på 3.-9. klassetrin i stort set alle fag.

SØGSMART

• Kan anvendes i 3.-9. klasse. Er niveaudelt – i begynder, øvet og ekspert.
• Kan bruges i alle fag, da det er elevernes autentiske informationsbehov, der driver dem frem i processen.
• Værktøjets elementer passer ind i de forenklede Fælles Mål.
• Eleverne arbejder kollaborativt og kan give hinanden feedback.
• Læreren kan se elevernes proces og give feedback undervejs eller efter.
• Er udviklet i et samarbejde mellem Danske Centralbiblioteker og UCC’s Center for Undervisningsmidler med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og med hjælp fra praktikere.
• Siden august 2017 har landets skoler kunnet tilmelde sig, hvilket knap 1.500 skoler har gjort.
• Centralbiblioteker i flere kommuner understøtter brugen af SøgSmart bl.a. ved at udbyde forløb for lærere og bistand til skolerne.
• Værktøjet er gratis og findes her: www.søgsmart.dk

I fællesskab og med udgangspunkt i deres iPads går Mathias, Olivia og Dana nu på jagt efter kilder til deres lokalhistoriske emne, nemlig ’Køgevejen’. Ligesom de andre grupper skal de igennem tre faser i deres informationssøgning – ’Før I søger’, ’Mens I søger’ og ’Efter I søger’. I første fase skal de bl.a. formulere konkrete søgespørgsmål.

”Hvad med ’hvad er Køgevejen?’ og ’hvor gammel er Køgevejen?’,” lyder det fra Olivia, og ”hvem byggede Køgevejen?,” foreslår Dana.

De prøver at søge med de valgte søgespørgsmål, og Mathias læser nu højt fra Forstadsmuseets hjemmeside, at ”København og Køge i middelalderen var forbundet af en vej, der gik over Valby, Hvidovre og Avedøre”. ”Det tror jeg godt, vi kan bruge!” siger Olivia.

En anden gruppe arbejder med Rytterskolen på Hvidovre Torv, og Carl, Alfred og Martha ved allerede, at ”det er kommunens ældste bygning, og at det var dér, soldaterne lærte at læse og regne i gamle dage”. Nu diskuterer de sig i fællesskab frem til søgespørgsmål, og om de kilder, de har fundet, er gode nok til deres opgave.

Dygtige elever, der tænker selv

Klasselærer Camilla Thomas går fra gruppe til gruppe for at give sparring. På sin egen iPad kan hun også give grupperne feedback i SøgSmart, der dukker op som gule lapper på deres skærme.

”Det er meget vigtigt, at eleverne bliver stærke til at forstå og navigere i de informationer, de finder. Det handler selvfølgelig om, at de skal blive så fagligt dygtige som muligt, men også om, at de generelt skal kunne forholde sig refleksivt, stille spørgsmål og tænke selv. Det er en del af den daglige undervisning, at vi stiller skarpt på kilderne, men det er en fordel at arbejde systematisk med opgaven, og jeg kan se, at eleverne hurtigt bliver fortrolige med værktøjet. Det er en sød og arbejdsom klasse, og de vil gerne lave deres projektarbejde så godt som muligt,” siger Camilla Thomas.

Hendes kollega fra naboklassen kigger forbi i en mellemtime for at blive klogere på SøgSmart.

”Evnen til informationssøgning og kildekritik er en vigtig del af den digitale dannelse. Jeg har manglet et redskab, eleverne selv kan bruge i timerne, og jeg kan sagtens forestille mig, at jeg vil tage det i brug i min klasse til næste år, så eleverne kan nå at blive fortrolige med det inden projektopgaven i 9. klasse,” siger Bethina Thuelund.

Mens grupperne summer videre, fortæller Karen Myhre Jensen:

”Målet er, at skoleelever lærer at søge bredere og søge bedre. Værktøjet sætter tempoet i søgeprocessen lidt ned og får eleverne til at øve sig i forbindelse med deres autentiske informationssøgning, og når de har øvet sig længe nok, sidder det på rygraden.”

Om Andreas Binggeli

It-didaktisk konsulent på UCC’s Center for Undervisningsmidler