“Når børnene trives, trives vi også”

Hvad skal der til, for at pædagoger og lærere trives i deres samarbejde? På en skole i Gladsaxe fotograferer teamet de gode situationer.

God trivsel på en arbejdsplads handler ikke bare om anerkendende skulderklap og kageordninger. Det handler om, at arbejdet er meningsfuldt, og at arbejdspladsen understøtter, at man kan nå sine mål. Det fortæller Maj Borggaard Hansen, lektor på UCC’s pædagoguddannelse og tilknyttet projektet ’Educator Wellbeing’, der handler om trivsel i arbejdslivet.
“Det tyder på, at der er en sammenhæng mellem professionel trivsel og oplevelsen af at lykkes med sit arbejde,” siger hun.

Men hvad får lærere og pædagoger til at lykkes og trives i deres samarbejde på skolen? Det spørgsmål skal lærer Oliver Balck og pædagog Sidsel Diernisse fra Skovbrynet Skole i Gladsaxe hjælpe med at finde svar på. De har en 4. klasse sammen og skal i den kommende tid tage fotos, når de støder ind i situationer, der viser sammenhold i klassen, godt samarbejde med forældrene, eller hvor de selv trives i teamet.

Nyt undervisningsmateriale skal sætte gang i debat om pædagogens rolle i skolen

Skolepædagoger har mange roller. Alt fra at udfylde huller i lærernes skemaer, til gårdvagt, til at sikre, at eleverne får bevæget sig i løbet af skoledagen, til at skabe god trivsel i klassen. Det viser undersøgelsen “Pædagogen i skolen”. Men hvad er deres kerneopgaver, og hvad er forskellen på pædagogikken i skoledelen og i fritidsdelen? Det er nogle af de spørgsmål, der stilles i et nyt undervisningsmateriale udarbejdet af undervisere på pædagoguddannelsen på UCC på baggrund af forskningsprojektet.

Materialet kan findes her: ucc.dk/forskning/ressourcer/paedagogen-i-skolen

Især samarbejdet mellem de to faggrupper er et område, der er svært at få fod på, siger både Oliver og Sidsel.

Sidsel fortæller, at selv om hun føler sig som en del af teamet, har hun ikke så meget tid til forberedelse og samtaler om børnene, som de to lærere i teamet har. Hun føler sig også mest på hjemmebane på klubben og forklarer, at tankegangen i de to faggrupper er meget forskellig.

“Som pædagoger går vi fx bare ud og bager boller med børnene. Vi taler ikke om det på samme måde som lærerne. Vi er ikke så gode til at få vores faglighed ned på papir, selv om der selvfølgelig er læring og mål i de aktiviteter, vi laver,” siger hun.

Særligt fokus på skole-hjem

Foreløbig har Oliver og Sidsel skudt en del billeder af børn, der er glade sammen. Fx viser et foto, hvordan børnene spontant har sat gang i en stor fælles leg, hvor alle er med. Og netop det at knytte klassen sammen er et vigtigt led i både voksen- og børnetrivslen. Klassen er nemlig præget af grimt sprog og konflikter.

“Tankegangen i projektet er, at når børnene trives, så trives vi også,” forklarer Oliver Balck.

De har også taget fotos af et skole-hjem-projekt, hvor børnene interviewer deres forældre. Videoerne bliver vist på smartboardet. Sidsel og Oliver har valgt at rette særlig opmærksomhed mod arbejdet med forældrene, fordi det er et område, som i dag ikke fungerer optimalt.

“En del af forældrene på vores skole er meget lidt engagerede i skolen, og det kan være frustrerende for os. Hvis vi kan skabe en bedre sammenhæng mellem skole og hjem, er det med til at give os arbejdsglæde,” forklarer Oliver Balck.

Billederne samles i en såkaldt “snap-log” – en kombination af fotos og logbog − som også skal bruges på teammøderne til at diskutere trivsel og samarbejde.

“Jeg tror, vi kommer til at bruge billederne til at fokusere mere på de positive oplevelser. Det er vigtigt, når vi står med en klasse, hvor der er en del udfordringer,” siger Sidsel Diernisse.

Projektet indgår i et større internationalt samarbejde mellem UCC og læreruddannelser i Irland, Sydafrika og Norge, kaldet “Teacher Wellbeing and Diversity”, fortæller Maj Borggaard Hansen.

På dansk er projektet omdøbt til ’Educator Wellbeing’ for netop også at inkludere pædagogerne.

Det er planen, at UCC i løbet af 2019 udbyder et internationalt modul på tværs af lærer- og pædagoguddannelsen med titlen ’Educator Wellbeing’.

Om Klaus Kofoed-Heller

Lektor, UCC’s pædagoguddannelse