Leder: Lærere og pædagoger i stærke samarbejder

Ansatte i skoler og dagtilbud skal samarbejde for at skabe sammenhæng i børns liv. Samarbejdet går selvfølgelig på tværs af de to professioner, men lærere og pædagoger skal også samarbejde med andre professionelle, med forældre og med relevante aktører i det omkringliggende samfund. Samarbejde kan være svært. Det kræver dygtig faglig dømmekraft og skal altid tage udgangspunkt i de konkrete børn og i den konkrete børne- og forældregruppe.

Det giver god mening at styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skole og hjem for at øge børns trivsel og læring. Men det kan være udfordrende, hvis der er konflikter omkring barnet. Eller hvis familien er nytilkomne flygtninge og skal vænne sig til den omvæltning, hverdagen i en dansk institution kan være. På side 10 kan du læse artiklen Når flygtningefamilier møder dagtilbud.

Folkeskole samarbejder i dag med alt fra sportsklubber til museer og virksomheder. Det er ikke nyt, at skolen bruger det omkringliggende samfund i undervisningen, men samarbejdet er blevet intensiveret med skolereformen og åben skole. Der er god motivation i at komme ud af skolens vante rammer, men lærere og pædagoger er stadig eksperterne i didaktikken og pædagogikken. Hold fast i det!

Pædagoger i skolen er kommet for at blive. Og heldigvis for det. Pædagogernes faglighed er med til at styrke samarbejde og trivsel for både børn og voksne i folkeskolen – og dermed understøtte og forbedre læring.

VI hører ofte, at lærere og pædagoger stadig ikke har tid til at mødes og planlægge hverdagen. Det er en lavpraktisk, men alvorlig barriere for det tværprofessionelle samarbejde. Men heldigvis er der også mange gode eksempler på kommuner og skoler, hvor man er lykkedes med opgaven. På side 38 kan du læse om Hørsholm Skole, hvor de har mange års erfaring med at opbygge et holdbart samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Om Laust Joen Jakobsen