Voldelig pige eller dygtig kvicklymedarbejder?

Kort om Malia:

17 år. Har gået i den samme folkeskole til 6. klasse. Gik derefter på to-tre forskellige folkeskoler, hvor hun blev smidt ud på grund af voldelige episoder. Hun har en dom for vold og gik i et specialtilbud i 8. og 9. klasse. Hun har fritidsjob i Kvickly.

Malia har været involveret i mange voldelige episoder gennem sin ret turbulente folkeskoletid. Hun er blevet smidt ud af to folkeskoler og bliver suget ind i nye, voldelige pigefællesskaber. Ved siden af skolen arbejder Malia i Kvickly. Efter 9. klasse tager hun et sabbatår, hvor hun har mange vagter i supermarkedet. Hun beskriver selv, at her ’lærer hun noget’ og ’får rigtige venner’ og oplever at blive behandlet som en voksen. Hun begynder at læse bøger og tager afstand fra gruppen af piger og den voldelige adfærd. Hun fortæller selv, at hun under sabbatåret på arbejdet lærte at agere i verden og opføre sig ordentligt.

Hvad kan vi bruge Malias historie til?

Tekla Canger:

”Malias historie er et ud af mange eksempler på, at fritidsjobs udgør et meget sikkert felt for mange unge, der ellers er i problemer i deres skolekontekst. På deres fritidsjob oplever de, at fællesskaberne er understøttende, og at der er ledere, der tager dem alvorligt, lytter til dem og snakker med dem. Sådan har Malia det også. For hende bliver skolen et farligt sted, hvor hun ikke ønsker at være, fordi hun bliver suget ind i nogle usunde mønstre. Fritidsjobbet i Kvickly er derimod et sted, hun finder venskaber og respekt. Den viden kan skolerne udnytte. De kan lære noget af de oplevelser, de unge har med fritidsjobs i forhold til at forstå, hvilke typer fællesskaber, krav og forventninger de unge profiterer af. Malias historie fortæller også, at vold ikke bare er vold. Hvis vi kigger på de voldelige episoder, Malia har været involveret i, så reagerede hun på uretfærdighed. Hun ser sig selv som en beskytter af de svage, og volden bygger på en vis rationalitet, som de professionelle omkring hende ikke ser. Ved at smide hende ud af skolen får vi aldrig relationen til hende, så vi kan se kompleksiteten.”

Om Tekla Canger

Ph.d. og lektor på UCC’s læreruddannelse. Hun er involveret i forskningsprojekter om udsatte unge, ungdomskultur, fællesskab, social eksklusion og inklusion. Aktuelt er hun med i forskningsprojektet ’Lærere, pædagoger og marginaliserede unge’.