Med unges øjne

Skolen og lærerne ser ofte kun toppen af isbjerget af unges problemer og ressourcer. Et forskningsprojekt fra UCC zoomer ind på unges egne fortællinger om deres skolegang. Forsker Tekla Canger præsenterer her tre nedslag i fortællingerne.

Nogle af de faktorer, der påvirker børn og unges trivsel positivt, er, når skolen og de professionelle omkring dem er fleksible og ser kompleksiteten og potentialerne i de unge og deres liv. Det viser tre unges egne eksempler fra deres skoletid her på siderne også.

OM PROJEKTET

• Tekla Cangers projekt er en del af forskningsprojektet ’Lærere, pædagoger og marginaliserede unge’, som en række af UCC’s forskere bidrager til. Formålet er at skabe nye handlemuligheder for lærere og andre professionelle, der beskæftiger sig med marginaliserede unge.

• Tekla Cangers delprojekt undersøger marginaliserede unges perspektiver på deres egne muligheder for deltagelse i skolen.

• Delprojektets udgangspunktet er 22 narrative interviews med unge i forskellige overgangstilbud. Fælles for de unge er, at de af forskellige årsager ikke har afsluttet folkeskolen eller er erklæret ikke-uddannelsesparate.

• Projektet er fortsat i gang og afsluttes i 2018.

Noget af det, der går igen i stort set alle Tekla Cangers interview med unge, er, at de unge trives bedre, når skolen ser det enkelte barn og finder individuelle løsninger.

”Så mit budskab til dem, der sætter rammerne for skolen, er, at de skal give lærere og pædagoger autonomi og fleksibilitet, så de kan få blik for helheden og kompleksiteten i børn og unges liv,” siger hun.

Fortællingerne bygger på narrative interviews med de unge. Navnene i alle fortællingerne er anonymiseret. Projektet løber til 2018, hvor den fulde analyse er klar.

Læs de tre nedslag her: