Leder: Fællesskaber er helt afgørende for børn og unge

Alle børn og unge har brug for at være del af et fællesskab. Og som samfund har vi et fælles ansvar for, at social baggrund eller eventuelle psykiske eller fysiske handicap aldrig bliver en forhindring for børn og unges udvikling, læring og trivsel.

Vi får flere og flere unge, som er socialt udsatte eller på andre måder står uden for fællesskaberne. Beregninger fra Rockwool Fonden viser, at op mod otte procent af en ungdomsårgang starter voksenlivet uden en ordentlig uddannelse eller en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi ved, at et godt forløb i dagtilbud, skole og uddannelse kan være med til, at alle børn får en rimelig chance for at nå deres fulde potentiale. Børns møde med dagtilbud og skoler af høj kvalitet er afgørende i arbejdet med fx at styrke social mobilitet.

Der er brug for, at institutioner og organisationer i langt højere grad skaber plads til, at pædagoger og lærere kan lave håndholdte løsninger for udsatte børn og unge. For det er den slags løsninger, der virker, viser forskning - blandt andet fra UCC.

I UCC’s forskningsafdeling har vi både opprioriteret specialområdet og samlet stærke kræfter i en ny forskergruppe med fokus på marginaliserede unge i byen. Sammen med de øvrige professionshøjskoler er UCC desuden med til at generere vigtig og brugbar viden som del af NUBU – Nationalt Videncenter om udsatte børn og unge.

I kronikken kan du læse, at handicapområdet er underprioriteret, og at forskningen på feltet begrænset. Ikke mindst mangler personalet på specialskolerne specifik uddannelse til det, de arbejder med. Selvom det er en dråbe i havet, er jeg glad for, at UCC lige nu samarbejder med fem specialskoler i Københavns Kommune om at omsætte Fælles Mål til nye pejlemærker, der tager udgangspunkt i børnenes forudsætninger og giver mening for børn og personale i praksis.

Om Laust Joen Jakobsen