Et pædagogisk fristed i fængslet

Vestre Fængsel har en særlig afdeling for helt unge varetægtsfængslede. Her har personalet sammen med UCC udviklet deres pædagogiske arbejde med de unge.

På de nøgne gange i Vestre Fængsel runger alle lyde tungt og jernagtigt/metallisk som på en gammel storebæltsfærge. Det ekkoer længe, når en dør lukkes i eller åbnes. Fængselsbetjenten Henrik sætter nøglen i døren til en af cellerne. Otte kvadratmeter med det højst nødvendige: Et bord, et fjernsyn, et lille køleskab og en seng med noget krøllet sengetøj. Sådan bor de indsatte og også de helt unge af dem. For Vestre Fængsel har en del unge varetægtsfængslede, der sidder her alt fra få dage til mange måneder.

”Her sover de. Men det meste af dagen er de ovre hos os,” siger Henrik.

’Ovre hos os’ er i ungeafdelingen, der ligger i en lille pavillon bag ved fængslets 122 år gamle rødbrune mure. Her er de unge i dagtimerne. Hjertet i ungeafdelingen er et fællesrum med køkken i den ene ende og et stort spisebord i den anden ende. Derudover er der et skolelokale, et personalerum og nogle mindre værelser til individuelle samtaler med de unge.

”Med meget få undtagelser har alle vores unge haft en frygtelig barndom. Vi skal starte fra bunden, og vi har meget kort tid til at prøve at hjælpe dem. Vi taler om overgreb, misbrug, omsorgssvigt. Flere af dem er gengangere. De er varetægtsfængslet for fx grov vold, frihedsberøvelse, dokumentfalsk og røverier,” forklarer fængselsbetjenten Henrik.

Fast struktur i en uvis tid

Det er forskelligt fra dag til dag, hvor mange unge der er i ungeafdelingen. Nogle dage er der op til otte – andre dage kun en enkelt. Og når de unge får dom, rykker de typisk med det samme til afsoning i et andet fængsel. Så uvisheden fylder meget, fortæller Mette, der arbejder som socialpædagog i ungeafdelingen.

”De unge har det rigtig skidt, når de kommer. De ved ikke, hvad deres sag ender med – om de får to år eller fire år, hvor de skal afsone, eller om de måske bliver frikendt. De ved fx, at deres mor derhjemme har det forfærdeligt, og ofte vil de ikke have besøg af nogen. Her kan vi rumme, at de er frustrerede og græder,” siger hun.

Dagene er bygget op efter et fast skema, så der er en klar struktur i hverdagen i ungeafdelingen, hvor der arbejder fire fængselsbetjente, en lærer, en socialpædagog, en socialrådgiver og en basketballtræner.

Diskuterer kongehus som i en familie

Meget af det pædagogiske arbejde handler om at skabe relationer til de unge og få dem motiveret til at gå nye veje. Ofte er gruppen samlet om det store bord. Så sidder fx Mette for den ene bordende og Henrik eller en anden fængselsbetjent i den anden ende.

”Henrik og jeg kan finde på at starte en samtale med hinanden – lidt ligesom forældre i en normal familie. Vi kan fx bevidst gå i gang med at diskutere et emne, vi er uenige om, fx kongehuset. Så kigger de unge fra den ene til den anden og tænker: ’Kommer de op at skændes’? Det gør vi selvfølgelig ikke. Men på et tidspunkt byder en eller flere unge måske ind med et spørgsmål eller en holdning. Så kan vi tale sammen alle sammen om noget,” forklarer hun.

Hjælp til at blive endnu skarpere

Christoffer Dejgaard fra UCC har det sidste halve år haft sin gang i ungeafsnittet som pædagogisk konsulent. Målet har været at give personalet konkrete redskaber til at skærpe deres socialpædagogiske tilgang til de unge og på sigt få de unge tættere på uddannelsessporet.

”Jeg har været med til at give de ansatte nogle analytiske perspektiver og nogle nuancer, som kunne forstyrre deres egen praksis lidt,” fortæller Christoffer Dejgaard, der har observeret og været sammen med både ansatte og unge, stået for brainstorms, undervist og givet personalet analytiske og praktiske værktøjer til det pædagogiske arbejde.

En del af projektet har været at bygge bro fra skolerum til det pædagogiske rum.

MED UDGANGSPUNKT I ANSATTE OG INDSATTE

• Christoffer Dejgaard fra UCC har udviklet ’Kompetenceudviklingsprojekt for medarbejdere i Vestre Fængsels ungeafdeling’

• Projektet er målrettet de ansatte i Vestre Fængsels ungeafsnit, som tæller flere faggrupper, herunder fængselsbetjent,

socialpædagog, lærer og socialrådgiver

•Målet med projektet er at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de i endnu højere grad arbejder socialpædagogisk og ansporer de unge til uddannelse

•Projektets metoder tæller både observation, interview med ansatte og indsatte, møder, refleksioner og aktionslæringsinspireret udvikling af hverdagspraksis.

”Det socialpædagogiske arbejde med relationer, anerkendelse, fællesskab og det at lave aktiviteter er ikke en modsætning til skolearbejdet. Tværtimod,” siger Christoffer Dejgaard.

Hverdagsudvikling rykker

Først var personalet lidt skeptiske. Det med at skulle arbejde endnu mere med at gøre de unge uddannelsesparate skurrede i deres ører. For hvad betød det?

”Vi frygtede, at vi skulle lave mere skole hernede. At det mere generelle arbejde med at skabe relationer, samvær, helt basale kundskaber – og ja, opdragelse – skulle erstattes af mere undervisning,” forklarer Mette.

Men sådan blev det ikke.

”Samarbejdet med Christoffer har været en gevinst. Det har været vigtigt for os, at han lyttede til os, og at vi blev inddraget. Og selvfølgelig betyder det noget, at han kan se, at vi i forvejen er på rette spor,” siger fængselsbetjenten Henrik.

Mette supplerer:

”Han har hjulpet os til at blive skarpere. Det er ikke ham, der har sagt, hvordan vi skulle udvikle vores arbejde, men vi har i fællesskab fået lagt en plan for det fremtidige arbejde,” siger hun.

Matcher hverdagen i fængslet

Kompetenceudviklingen er en del af et større forløb, der er i gang på alle kriminalforsorgens ungeafdelinger i Ringe, Jyderup og altså her i Vestre Fængsel, fortæller leder af ungeafdelingen Kenneth Andersen.

”Vi har gennem mange år udviklet en praksis i arbejdet med de unge, men det er længe siden, vi er blevet kigget i kortene. Vi har tidligere oplevet konsulenter, der præsenterede metoder, som ikke matchede hverdagen i et fængsel. Vi oplever, at det virker, når man tager udgangspunkt i personalets hverdag med de unge og bygger på det, der allerede fungerer. Det er lykkedes for Christoffer at skabe bindeled mellem det gamle og det nye. Medarbejdergruppen er vokset fagligt og har fået nogle nye analytiske og praktiske værktøjer. De har hele tiden været dygtige, men der er kommet et stærkere fælles sprog og en styrket opmærksomhed på opgaven,” siger Kenneth Andersen.

De unge som medspillere

Projektet har i høj grad gået ud på at lave nogle konkrete indsatser i hverdagen i tæt samarbejde med personalet. Mange af tiltagene har været en del af hverdagen i ungeafsnittet i forvejen, men er nu blevet sat mere i system. Fx er der nu hver dag fokus på at have individuelle samtaler med de unge. Personalet arbejder i højere grad med forskellige dannelsesmæssige temaer, diskuterer med de unge og læser fx avisartikler sammen. De unge bliver i stigende grad aktive medspillere i aktiviteterne og står fx selv for indkøbslister og madlavning og har ansvaret for opvarmningen til basketballtræning. Og som noget nyt får personalet mulighed for at følge op og mødes med de unge, når de har forladt Vestre Fængsel.

Frø, der kan spire

Christoffer Dejgaard har lavet interview med mange af de unge indsatte, der viser, at de unge ser ungeafdelingen som anderledes end resten af fængslet. De oplever, at de pædagogiske relationer, aktiviteter og personalets reelle interesse for dem er meningsfuld og fører til, at de reflekterer mere over deres egen livsbane – og over, om den kan forandres. Og måske kan netop det betyde, at de unge på sigt kommer på nye spor.

”Vi prøver at så nogle frø, som måske begynder at spire, når de fx er begyndt deres afsoning eller fem år senere. Måske husker de pludselig, at vi hernede talte med dem om, at uddannelse er en mulighed og en vej ud,” siger Henrik.

Navnene på de ansatte i Vestre Fængsel er af sikkerhedsmæssige hensyn anonymiserede.

Om Christoffer Dejgaard

Lektor på pædagoguddannelsen i UCC. Har både undervisnings-, forsknings- og udviklingsopgaver. Er primus motor i kompetenceudviklingsprojekt for medarbejdere i Vestre Fængsels ungeafdeling.