En åbenbaring at slippe for frikvarter

Kort om Bertram:

16 år. Har gået i almindelig folkeskole fra 0. til 6. klasse. Herefter gik han på en specialskole til og med 9. klasse. Han har Aspergers syndrom og adhd.
Bertram oplevede sin tid i folkeskolen som urimeligt hård. Når han kigger tilbage, fylder mobning og uoverskuelighed meget. Der blev stillet sociale krav, som han ikke følte, at han kunne leve op til. Han fortæller om et vendepunkt, da han gik i 6. klasse. Her kom en ny skoleleder til og var med til at gradbøje kravet om, at alle børn skulle ud i frikvarteret. Det betød, at Bertram fik lov til at sidde på biblioteket og læse i frikvarteret i stedet for at skulle ud i skolegården med de andre. Han husker den fleksibilitet som en gave og følte, at man forstod ham.

Hvad kan vi bruge Bertrams historie til?

Tekla Canger:

”Bertrams historie viser, at vi bliver nødt til at behandle børn forskelligt for at give dem lige vilkår i den inkluderende skole. Bertram dvæler selv længe ved denne her historie i interviewet. Den er betydningsfuld for ham, fordi han oplevede, at det gjorde det nemmere for ham at gå i skole. Jeg har mange andre eksempler på, at det ofte er nogle lavpraktiske ting, som har en stor betydning for de unge. Bertrams historie kan minde os om, at vi skal være nuancerede i vores forestilling om, hvad det vil sige at være social. Reglerne om, at alle skal ud i frikvartererne, bygger på nogle forældede principper om, at ro, regelmæssighed og frisk luft er sundt for sjælen. Man vurderer også, at børnene bruger frikvartererne på at danne relationer. Men vi bliver nødt til at erkende, at ikke alle børn er sociale på samme måde. En dreng som Bertram bruger mange sociale ressourcer i timerne på at være i gruppearbejde og indgå i plenumdiskussioner. Derfor har han brug for en pause. Men i frikvarteret kommer han endnu mere på arbejde. Vi skal erkende, at Bertram og andre som ham nogle gange har brug for at få fri fra det sociale – og give dem mulighed for det. Det er også en måde at anerkende hans store sociale arbejde i timerne på.”

Om Tekla Canger

Ph.d. og lektor på UCC’s læreruddannelse. Hun er involveret i forskningsprojekter om udsatte unge, ungdomskultur, fællesskab, social eksklusion og inklusion. Aktuelt er hun med i forskningsprojektet ’Lærere, pædagoger og marginaliserede unge’.