Leder: Dagtilbud – det lærende fællesskab

De første seks år af et barns liv skal være propfulde af tryghed, fantasi, sanselighed, nysgerrighed, ro, oplevelser og følelsen af at høre til. Som lille barn skal man være omgivet af andre børn, man kan følges og lege med, og af voksne, der har tid til og forstand på én.

Dagtilbuddet har stor betydning for, hvordan barnet har det lige nu – og senere som skolebarn, ung og voksen. Anerkendte økonomer har regnet sig frem til, at der er milliarder at spare, hvis vi som samfund investerer i vuggestuer og børnehaver. For dagtilbud af høj kvalitet mindsker betydningen af social arv, øger livschancerne for alle børn og udsatte børn i særdeleshed og styrker børns læring hele livet.

Økonomien er vigtig, for vi skal også fremover kunne finansiere vores velfærdssamfund. Men det er ikke økonomi, der vejer tungest, når vi som professionshøjskole og landets største pædagoguddannelse igen og igen peger på, at vi i Danmark må og skal investere mere i vores dagtilbud. Det er fordi, vi mener, at børnene har krav på det bedste, vi kan give dem.

Vi skal især sikre os, at pædagogerne og resten af det pædagogiske personale får den tårnhøje faglighed, som opgaven kræver – og at pædagogerne også har mulighed for at udfolde denne faglighed på gulvet i gul stue, så de kan skabe lærende, trygge, udviklende og spændende fællesskaber for vores børn.

Med tanke på flygtningesituationen i Europa er jeg stolt af, at UCC sammen med Dansk Røde Kors og Roskilde Universitet står bag en helt ny asylpædagogik. Vi har samlet erfaringer fra asylsystemet og giver på den baggrund det første danske bud på en asylpædagogik. Bl.a. vil man i højere grad bruge børnenes egne erfaringer og baggrund som en del af den faglige viden. Det kan du læse mere om i artiklen fra Center Sandholm på side 24.

Barndommen har værdi i sig selv – ligesom det at have 'en god dag' i vuggestuen eller børnehaven har selvstændig værdi for barnet.

Om Laust Joen Jakobsen