"Vi havde gerne set obligatoriske sprogtest"

Jette Kyhl, Konsulent i afdeling for Børn og folkeskole, Kommunernes Landsforening.

Er KL tilfreds med, hvor meget ministrene har lyttet til mastergruppen?

På flere punkter er KL meget enig i udspillet. For eksempel når det kommer til børnesynet og det brede læringsbegreb. For KL er det også vigtigt, at dagtilbuddet ikke er en øde ø i kommunen. Det hænger sammen med resten af samfundet. Mest oplagt med skolen, men det er også en god idé for eksempel at arbejde tværprofessionelt med sundhedsplejen. Og der er gode takter i udspillet i forhold til de områder.

Master for en styrket pædagogisk læreplan

Dagtilbudsområdet står foran en reform. Blandt andet skal de 13 år gamle pædagogiske læreplaner have en grundig revision. En række interesseorganisationer har været med til at udvikle et nyt bud. Børneminister Mai Mercado (K) lægger op til at følge deres råd i sit reformudspil.

Vi har spurgt tre af dem, der har været med til at skrive "Master for en styrket pædagogisk læreplan", om udspillet peger i den rigtige retning.

Læs også:

- "Børn skal ikke bare videre, videre, videre"

- "Et værn mod koncept-tsunamien"

Til gengæld forstår vi ikke, hvorfor ministeren på den ene side siger, at vi skal have en overordnet fælles retning, og samtidig siger, at kommunerne ikke længere skal godkende de mål, som det enkelte dagtilbud sætter. Hvis reformen skal have et liv, så kræver det, at lokalpolitikere og kommunale forvaltninger er med til at sætte rammerne.

KL foreslog i januar sprogtest af 3-årige. Er I skuffede over, at det ikke er med i udspillet?

Vi havde gerne set obligatoriske sprogtest, men det var blot et lille hjørne af en række anbefalinger, vi sendte ud for at få gang i en debat om reformen. Kommunerne tripper efter at få reformeret

UCC sætter aftryk på reformudspil

Tre UCC-folk har været tæt involveret i det arbejde, som danner baggrund for en reform af dagtilbudsområdet. Uddannelseschef Anne Kjær Olsen har siddet i mastergruppen, som har lavet konkrete forslag til en styrket pædagogisk læreplan. Sideløbende har seks arbejdsgrupper skrevet forslag til nye formuleringer til læreplanstemaerne. Her har lektor Christian Aabro fungeret som formand for temaet "Alsidig personlig udvikling", mens lektor Thorleif Frøkjær har været formand for temaet "Natur og naturfænomener".

Regeringen har i sit udspil ikke taget konkret stilling til de seks forslag til nye temabeskrivelser.

dagtilbuddene. Det er 13 år siden, at læreplanerne blev indført, og i dag ved vi meget mere om, hvad der virker og skaber kvalitet. Sprogvurderinger er i sig selv ikke afgørende for KL, men vi ved, at mere end halvdelen af kommunerne i dag benytter dem, fordi de synes, det er nødvendigt.

Reformudspillet taler om mindre, men bedre dokumentation. Bruger dagtilbuddene for meget tid på det i dag?

Den kloge dokumentation og evaluering er afgørende for at løfte kvaliteten. Noget af det dokumentationsarbejde, som foregår i dag, kan formentlig undværes, og KL stiller sig gerne i spidsen for en kulegravning af, hvordan vi kommer af med det unødvendige arbejde. Det skal være de rigtige ting, pædagogerne bruger tid på at evaluere, men vi er nødt til at have et bedre indblik i, hvordan det enkelte dagtilbud arbejder. I dag er der for store kvalitetsforskelle på dagtilbuddene. Ikke kun mellem kommunerne, men også i den enkelte kommune kan der være meget store forskelle.